Po 8 miesiącach 2019 wpływy z VAT takie jak w całym roku 2015

1. Nie ma jeszcze danych dotyczących wykonania budżetu państwa w okresie styczeń- sierpień tego roku ale z dużym prawdopodobieństwem można zakładać, że wpływy z VAT na koniec sierpnia, będą na poziomie tych za cały 2015 rok , ostatni rok rządów koalicji PO-PSL.

W okresie styczeń-lipiec dochody z VAT wyniosły  już powyżej 105 mld zł, a ponieważ w ostatnio, średnio wynoszą one 12-13 mld zł miesięcznie, to wszystko wskazuje na to, że po sierpniu przekroczą 123 mld zł, a wpływami w tej wysokości zakończył cały rok 2015.

Tak znaczący wzrost wpływów z VAT z jednej strony wynika, z jednej strony szybkiego wzrostu PKB, z drugiej jednak ze znaczącego uszczelnienia systemu poboru tego podatku.

W latach 2015-2019 sumaryczny wzrost PKB wyniesie ponad 18%, natomiast przyrost wpływów z VAT wyniesie aż 47% ( przy założeniu, że w 2019 roku wpływy z tego podatku będą na poziomie tych planowanych, w praktycy wpływy z VAT są corocznie wyższe od planowanych).

2. Przypomnijmy, że  na przestrzeni ostatnich prawie już 4 lat, rząd Prawa i Sprawiedliwości, wprowadził cały szereg rozwiązań uszczelniających system poboru podatku VAT, od pakietu paliwowego, energetycznego i transportowego, poprzez kilka nowelizacji ustawy o VAT, aż po zmiany w kodeksie karnym.

Wprowadzono między innymi tak przełomowe rozwiązania jak Jednolity Plik Kontrolny ( dopiero wprowadzenie przez rząd PiS automatycznego przekazywania informacji w ramach JPK do służb skarbowych, spowodowało ,że to narzędzie jest skuteczne), czy tzw. rozdzieloną płatność (split payment), która wprawdzie na razie jest systemem dobrowolnym do którego przystępują zainteresowani przedsiębiorcy ( obligatoryjna przy obrocie produktami dla których do tej pory stosowano tzw. odwrócony VAT).

Z kolei nowelizacja kodeksu karnego wprowadziła zaostrzenie odpowiedzialności karnej za wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz ich podrabianie i przerabianie w celu użycia, jako autentycznych.

Jeżeli fałszywa faktura służąca do wyłudzania podatku VAT dotyczy towarów bądź usług o wartości przekraczającej 5 mln zł przestępstwo będzie zagrożone karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

Natomiast, jeżeli wartość towarów lub usług wskazanych w fałszywych fakturach będzie przekraczać 10 mln zł, sprawcom grozić będzie kara pozbawienia wolności do 25 lat więzienia, podobnie jak w przypadku najczęstszych zbrodni.

3. W maju tego roku weszła w życie ustawa  nowelizacja ustawy o podatku VAT, która przewiduje utworzenie jednolitego wykazu podatników VAT, który będzie udostępniany na stronie internetowej ministerstwa finansów i przez resort na bieżąco aktualizowany.

Ministerstwo finansów podkreśla, że nowa regulacja w postaci wykazu podatników VAT będzie minimalizować ryzyko nieświadomego udziału uczciwych podatników w karuzelach VAT.

Ponadto wprowadzenie tego nowego narzędzia w postaci wykazu podatników VAT, ma umożliwić szybką identyfikację nieuczciwych kontrahentów, a tym samym dodatkowo uszczelnić system poboru tego podatku, a także wzmocnić uczciwą konkurencję wśród przedsiębiorców.

Właśnie na stronach internetowych ministerstwa finansów ten wykaz został opublikowany, do 31 grudnia korzystanie z wykazu jest fakultatywne, jednak już po 1 stycznia 2020 roku, podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty za faktury powyżej 15 tys. zł na rachunek zamieszczony we wspomnianym wykazie podatników jeżeli wystawca faktury jest czynnym podatnikiem VAT.

To kolejne rozwiązanie, które spowoduje zmniejszenie luki w podatku VAT i zwiększy wpływy z tego podatku.