Po raz drugi bezwzględna większość i samodzielne rządzenie Zjednoczonej Prawicy

1. Piszę ten tekst na podstawie sondażowych wyników wyborów (exit poll), myślę, że te rzeczywiste mogą być dla Prawa i Sprawiedliwości lepsze ale już teraz wiadomo, że Zjednoczona Prawica po raz drugi sięgnęła po bezwzględną większość , a w konsekwencji samodzielne rządzenie przez kolejne 4 lata.

Ten wynik jak wszystko na to wskazuje udało się osiągnąć przy nadzwyczajnej wręcz frekwencji przekraczającej 61 %, tylko w przełomowych wyborach roku 1989 roku frekwencja była wyższa (62%), co oznacza bardzo silny mandat to rządzenia.

Prawo i Sprawiedliwość wygrało aż w 14 województwach ( Koalicja Obywatelska tylko w dwóch- Pomorskim i Lubuskim), wygrało we wszystkich grupach wiekowych, wreszcie wręcz miażdżąco na wsi i wśród rolników.

2. Jak wskazują sondażowe wyniki w opozycji będą aż 4 bloki partii politycznych, co oznacza bardzo zróżnicowaną opozycję, już chyba nie „totalną”, a być może bardzo rozdrobnioną.

Przypomnijmy, że Koalicja Obywatelska to, aż cztery ugrupowania polityczne (Platforma, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa dla Polski), Lewica to 3 ugrupowania (SLD, Wiosna i Razem), Koalicja Polska to PSL i Kukiz 15, wreszcie Konfederacja to także przynajmniej 3-4 partie czy stowarzyszenia polityczne.

Jeżeli okaże się, że wszystkie wymienione partie polityczne i stowarzyszenia będą miały w Sejmie swoich przedstawicieli, to może się okazać, że po stronie opozycyjnej powstanie nie cztery, a więcej klubów i kół poselskich i nawet na pewno, nie wszyscy  posłowie w opozycji będą chcieli się zachować jak „totalna” opozycja.

3. Zjednoczona Prawica będzie więc w stanie szybko wyłonić rząd , który z marszu jak się do tego końcówce kampanii wyborczej zobowiązali prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki, przystąpi do działania i ma przygotować rozwiązania w 5 ważnych obszarach naszego życia gospodarczego i społecznego.

Przypomnijmy, że chodzi o 5 zamierzeń: mały ZUS dla małych firm, 13 i 14 emeryturę , pakiet kontrolnych badań profilaktycznych dla każdego 40 latka, program budowy 100 obwodnic wokół mniejszych miast, wreszcie plan na rzecz wyrównania dopłat rolniczych.

W związku z istniejącym od wielu lat uzależnieniem składki na ZUS płaconych przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą od wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce (które rośnie w ostatnich latach po 8% rocznie) nowy rząd chce zaproponować mniejsze obciążenie składką ZUS przedsiębiorców o mniejszych dochodach i obrotach.

Z tego rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których dochody nie przekraczają 6 tys. zł miesięcznie (72 tys. zł rocznie), bądź obroty 10 tys. zł miesięcznie (1,2 mln zł rocznie).

Według wstępnych szacunków przedsiębiorcy mieszczący się w tych przedziałach dochodów, bądź obrotów zyskają na tym rozwiązaniu oszczędności średnio około 500 zł miesięcznie.

4. Kolejne zobowiązanie, które ma przyjąć charakter ustawowy w ciągu pierwszych 100 dni nowego rządu to potwierdzenie corocznej wypłaty 13 emerytury, a także 14 od roku 2021.

Emerytura w wysokości najniższego świadczenia ( w roku 2020 będzie to 1200 zł brutto) trafi do blisko 10 mln emerytów i rencistów, a w roku 2021 będą to już świadczenia 13. i 14.

Pakiet badań profilaktycznych dla każdego 40-latka, oznacza znaczne zwiększenie środków na profilaktykę, aby możliwie jak najwcześniej diagnozować ewentualne choroby i tym samym umożliwiać pacjentom wcześniejsze uruchamianie terapii.

Z kolei zobowiązanie wybudowania 100 obwodnic w ciągu dróg krajowych średnich i mniejszych miast ma polegać na wskazaniu których ośrodków miejskich ma to dotyczyć, a także określenia okresu ich realizacji i wskazania źródeł finansowania tych projektów.

5. Najtrudniejsze w realizacji będzie piąte zobowiązanie w postaci wyrównania dopłat bezpośrednich, a to jest powiązane z przyszłym wieloletnim unijnym budżetem na lata 2021-2027.

Negocjacje w tej sprawie w UE trwają i najprawdopodobniej zakończą się dopiero jesienią przyszłego roku podczas prezydencji niemieckiej, a wielkim wyzwaniem w tych negocjacjach będzie możliwie jak najmniejsza redukcja wydatków na rolnictwo, wynikająca z wyjścia z UE jednego z największych tzw. płatników netto tj. W. Brytanii.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości już teraz bez rozstrzygnięcia negocjacji budżetowych w UE zobowiązuje się , że wyrówna do płaty bezpośrednie do obecnej tzw. średniej unijnej czyli kwoty ok.260 euro na hektar, a więc kwoty około 1,2 tys. zł na hektar.

Nawet gdyby w negocjacjach budżetowych w UE rząd nie osiągnął pełnego sukcesu takie wyrównanie będzie możliwe, bo już teraz wiadomo ,że kraje członkowskie będą miały dużą elastyczność w przesuwaniu środków pomiędzy I i II filarem i w konsekwencji możliwość uzupełnienia środków w II filarze z budżetu krajowego.