Premier Morawiecki w debacie nad expose wyprostował wiele kłamstw opozycji

1. Premier Morawiecki po swoim trwającym 1,5 godziny expose, wysłuchał głosy opozycji ale także odpowiadał na pytania, przy okazji prostował  liczne kłamstwa, które od  kilku już lat upowszechniają politycy opozycji.

Pierwsze o podnoszeniu podatków przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, przy tej okazji przypomniał, że dwukrotnie już była obniżana stawka podatku CIT, najpierw z 19% do 15%, a w tym roku z 15% do 9% , a wiec do poziomu najniższego w Europie.

Co więcej te obniżki dotyczą przedsiębiorstw małych i średnich ( w tym roku do 1,2 mln euro obrotów , w 2020 roku ten poziom zostanie podniesiony do 2 mln euro), głownie przedsiębiorstw polskich, te duże (często zagraniczne) w dalszym ciągu płacą CIT wg stawki 19%.

Obniżona została także stawka podatku PIT z 18% do 17%, dodatkowo podwojone zostały koszty uzyskania przychodów, co oznacza, że w kieszeniach podatników zostanie dodatkowo przynajmniej kilkanaście miliardów złotych.

Wprowadzono także zerową stawkę PIT dla osób młodych do 26 roku życia, co oznacza, że przynajmniej ok. 2 mld rocznie więcej znajdzie się w ich kieszeniach, a to z kolei powinno zahamować wyjazdy młodych ludzi za granicę.

Nawet w podatku VAT ( w którym to Platforma domaga się powrotu do stawek, które sama podwyższyła),  przy przyjmowaniu tzw. matrycy stawek VAT doszło do obniżek stawek miedzy innymi na pieczywo i ciastka z 23% i 8% na 5%, żywności przeznaczonej dla dzieci z 8% na 5% , artykułów higienicznych z 8 na 5%, książki i czasopisma dostarczane droga elektroniczną z 23% do 5%.

2. Drugie kłamstwo upowszechniane przez opozycję, to zadłużanie państwa przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Tutaj premier Morawiecki przypomniał ,że to 8 letnie rządy PO-PSL zadłużyły Polskę dodatkowo na blisko 600 mld zł ,dług publiczny wzrósł o  blisko 360 mld zł, w 2013 roku zdecydowali się na przejęcie ponad 150 mld zł z OFE, ze sprzedaży tzw. sreber rodowych uzyskali ponad 60 mld zł, wreszcie ponad 10 mld zł ze sprzedaży ziemi rolnej, często na podstawione osoby czyli tzw. słupy.

Premier Morawiecki przypomniał także, że przez  4 lata rządzenia rząd Zjednoczonej Prawicy realizuje wielkie program społeczne (4% PKB wydatków na rodzinę), powiększa znacząco nakłady na ważne zadania państwa takie jak obrona narodowa ( 2,5 % PKB do 2030 roku, a być może osiągnie ten poziom już w 2024 roku), czy ochrona zdrowia (6% PKB do 2024 roku), decyduje się na  obniżki podatków, a deficyt i dług publiczny spadają w relacji do PKB.

Według GUS deficyt całego sektora rządowego i samorządowego spada od momentu, kiedy rozpoczął funkcjonowanie rząd Prawa i Sprawiedliwości, w 2015 roku wynosił on 2,7% PKB, w 2016 wyniósł 2,2% PKB w roku 2017 już tylko1,5% PKB, a na koniec 2018 spadł do zaledwie 0,4% PKB.

Przez cały ten okres spadał również dług publiczny w relacji do PKB, jeszcze w 2016 wynosił 54,2%, na koniec 2017 wyniósł tylko 50,6%, a koniec 2018 spadł nawet poniżej 49% i wyniósł 48,9%.

3. Trzecie kłamstwo upowszechniane przez opozycję o malejących nakładach na oświatę i ochronę zdrowia, których placówki w dużej mierze są prowadzone przez samorządy ( gminy, powiaty, województwa).

Premier przypomniał ,że subwencja oświatowa, z roku na rok jest wyraźnie wyższa, w roku 2015 ,niewiele przekraczała 40 mld zł, na rok 2020 subwencja ta wyniesie ponad 50 mld zł, a więc będzie o blisko 10 mld zł wyższa.

Z kolei nakłady na ochronę zdrowia rosną jeszcze szybciej, w 2015 NFZ dysponował kwotą 75 mld zł, w tym roku wyda już 106 mld zł, a więc nakłady wzrosły o ponad 30 mld zł.