Senat z większością opozycyjną już pokazuje jaki jest koncyliacyjny

1. Wczoraj senacka komisja budżetu i finansów publicznych przegłosowała wniosek o odrzucenie uchwalonej przez Sejm ustawy umożliwiającej finansowanie tzw. 13 emerytury i renty z Funduszu Solidarnościowego.

Ustawa ta przygotowana przez rząd i uchwalona podczas ostatniego posiedzenia przez Sejm już na stałe wprowadza sposób finansowania wypłat tzw. 13 emerytury i wskazuje Fundusz, który będzie to przedsięwzięcie finansował.

Przyjęcie tego rozwiązania miało dawać gwarancję środowisku emeryckiemu, że tzw. 13 emerytura nie będzie rozwiązaniem jednorazowym ale świadczeniem, ,które już regularnie będzie wypłacane emerytom.

2. Wnioskujący o odrzucenie projektu ustawy senator Platformy Leszek Czarnobaj, argumentował, że istnieją wątpliwości związane z przewidzianymi w ustawie przepływami finansowymi.

Wcześniej w Sejmie opozycja z uporem podnosiła problem ,że Fundusz Solidarnościowy został utworzony aby wspierać osoby niepełnosprawne i mimo tego ,że minister rodziny ,pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed zapewniał ,że środki dla środowiska osób niepełnosprawnych, nie zostaną uszczuplone, to jednak także głosowała przeciw.

Jeżeli to stanowisko komisji budżetowej przyjmie cały Senat, to zapewne zostanie ono odrzucone przez większość sejmową, ale taka decyzja pokazuje jak większość senacka zachowuje się koncyliacyjnie i to w niezwykle ważnych sprawach dla dużej części polskiego społeczeństwa. ( wypłat 13 świadczenia emerytalnego dla blisko 10 mln emerytów jest niewątpliwie taklą sprawą).

3. Przypomnijmy ,że Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego nazwa została zmieniona na Fundusz Solidarnościowy wspomnianą wyżej ustawą obowiązuje od 1 stycznia tego roku.

Przypomnijmy, że według ustawy Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych składa się z dwóch części 0,15 punktu procentowego składki wpłacanej przez pracodawców na Fundusz Pracy (obecnie składka ta wynosi 2,45%, a ponieważ w związku ze spadkiem bezrobocia nie jest on w pełni wykorzystany jego mała część może być wykorzystana na rzecz osób niepełnosprawnych), a także opodatkowania osób mających dochody powyżej 1 mln zł rocznie, (czyli powyżej 87 tysięcy zł miesięcznie).

Ta druga część obciążenia na Fundusz wynosi 4% od nadwyżki ponad kwotę 1 mln zł dochodu i będzie dotyczyła około 25 tysięcy podatników, wg. szacunków resortu finansów rocznie może wynieść przynajmniej 1,2 mld zł, przy czym środki z tego tytułu będą dostępne dopiero w maju 2020 roku (będzie to, bowiem obciążenie dotyczące dochodów za rok 2019).

Natomiast część środków pochodząca ze składki wpłacanej na Funduszu Pracy, będzie dostępna już od stycznia 2019 roku i środki te średnioroczne sięgną kwoty 650 mln zł, co oznacza, że cały Fundusz będzie wynosił blisko 2 mld zł rocznie.

4. Z tego pobieżnego szacunku wyraźnie widać, że środki którym dysponuje fundusz mogą zaspokoić zobowiązania wobec środowiska niepełnosprawnych, stąd wypłat 13 świadczenia emerytalnego może być sfinansowana tylko dzięki pożyczce z Funduszu Rezerwy Demograficznej.

I taka pożyczka w wysokości 9 mld zł została w we wspomnianej ustawie zaprojektowana, mimo tego jak widać senatorowie Platformy mają ciągle wątpliwości i stąd przegłosowanie wniosku o odrzucenie całej ustawy.

Nowy marszałek Senatu Tomasz Grodzki wprawdzie zapewniał niedawno w orędziu, że ważne z punktu widzenia obywateli projekty ustaw, nie będą blokowane w tej Izbie ale jak się okazuje deklaracje swoje, a totalność opozycji  obowiązuje w dalszym ciągu.