Prezydent podpisał ustawę o waloryzacji emerytur na której zyska ponad 8 mln osób

1. W poprzednim tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o waloryzacji emerytur i rent w 2020 roku, na jej podstawie podwyżki od 1 marca tego roku otrzyma ponad 8 mln świadczeniobiorców.

To już kolejny rok kiedy rząd Zjednoczonej Prawicy zaproponował waloryzację kwotowo-procentową emerytur i rent, najniższe świadczenia są waloryzowane kwotowo, natomiast te powyżej średniego, są waloryzowane procentowo.

W tym roku najniższa kwota podwyżki wyniesie minimum 70 zł, przy czym najniższe świadczenia wzrosną o 100 zł z 1100 zł do 1200 zł brutto, natomiast świadczenia powyżej średniego świadczenia wynoszącego 1966 zł wzrosną o 3,56%.

W ten sposób najniższe świadczenia emerytalne i rentowe wzrosną o 9,1%, te do kwoty 1966 zł wzrosną o 70 zł, natomiast powyżej tej kwoty świadczenia będą waloryzowane wskaźnikiem 3,56%.

W ten sposób emeryt pobierający najniższe świadczenia zyska rocznie 1200 zł brutto, emeryci pobierający emerytury poniżej średniej kwotę 840 zł rocznie, natomiast emeryci pobierający świadczenia powyżej średniej kwoty odpowiednio wyższe.

2. W poprzednim tygodniu posłowie Zjednoczonej Prawicy odrzucili poprawkę Senatu do ustawy wprowadzającej już na stałe do polskiego prawa wypłatę 13- stej emerytury w wysokości najniższego świadczenia w danym roku dla blisko 10 mln emerytów i rencistów.

Poprawka ta przyjęta przez senatorów Platformy, PSL-u i Lewicy, pozbawiała tę ustawę źródła finansowania emerytalnej 13- stki, co powodowało, że świadczenie to nie mogłoby zostać wypłacone.

Odrzucenie poprawki Senatu i przywrócenie źródła przez sejmową większość finansowania emerytalnych 13-stek, pozwoli na wypłatę tego świadczenia jeszcze w kwietniu blisko 10 milionom emerytów i rencistów.

Wypłata 13-stej emerytury na stałe jest zapewnieniem dla tego środowiska udziału w podziale owoców obecnego wzrostu gospodarczego, a także zapłatą za lata wyrzeczeń jakie ponosiło obecne środowisko emeryckie w okresie ostatnich 30 lat transformacji gospodarczej.

3. Przy tej okazji należy przypomnieć, że w ciągu ostatnich 4 lat, rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził aż 8 nowych korzystnych rozwiązań dotyczących środowiska emeryckiego.

Najważniejszą decyzją było oczywiście obniżenie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn), co kosztuje rocznie dodatkowo około 10 mld zł, a także wprowadzenie stałej wspomnianej wyżej 13 emerytury (a w roku 2021 także 14 emerytury).

Wprowadził także podwyższenie kwoty wolnej pod podatku z 3 do 8 tysięcy dla osób o najniższym poziomie dochodów (co objęło także emerytów pobierających niepełne świadczenia), podwyższył najpierw do 1 tys. zł, a od marca 2019 roku do 1,1 tys. zł najniższe świadczenie emerytalne i rentowe, a od marca 2020 do 1,2 tys. zł, wprowadził także wspomniany wyżej kwotowo-procentowy sposób waloryzacji świadczeń na ten rok (o 70 zł dla świadczeń do 2 tys. zł i o ponad 3% emerytur powyżej tej kwoty).

Od tego roku środowisko emeryckie skorzysta także na obniżce o 1 punkt procentowy stawki podatku PIT, została ona obniżona z 18% na 17% dla wszystkich podatników, a wiec także i emerytów.

Weszło już w życie tzw. świadczenie mama - 4 plus dla matek, które urodziły i wychowały przynajmniej 4 dzieci (obejmie jak się szacuje ponad 100 tysięcy takich matek, które do tej pory nie miały żadnego świadczenia emerytalnego albo miały świadczenia niepełne).

Rząd realizuje także od 3 lat program leki-75 plus przyznający nieodpłatnie leki osobom powyżej 75 roku życia (w 2018 roku ten program kosztował 0,7 mld zł, w jego ramach wydano seniorom 60 mln opakowań nieodpłatnych leków, a w 2019 na ten cel przeznaczono już 0,8 mld zł, w 2020 roku będzie to blisko 1 mld zł).