Prezydent Duda- nic co dane nie będzie odebrane ale i ambitny plan na przyszłość

1. Wczoraj w Stalowej Woli prezydent Andrzej Duda jeszcze raz potwierdził, że najlepiej czuje się wśród ludzi, że takie spotkania dają mu dodatkową energię do działania na rzecz Polski i Polaków.

Podczas tego otwartego spotkania prezydent podkreślał, że startuje po to aby nikt nie cofnął Polski o pięć lat i w związku z tym tylko on gwarantuje, „że nic co dane nie będzie ani ograniczone ani odebrane” ale także przedstawił plany na kolejną kadencję.

Plan Dudy do dekada inwestycji publicznych o charakterze rozwojowym opartych na 4 filarach: inwestycjach strategicznych, inwestycjach lokalnych, inwestycjach dla zdrowia i inwestycjach w środowisko.

2. Niezwykle ważna jest deklaracja, że podczas kolejnej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy, żaden ze społecznych programów wprowadzonych podczas rządów Zjednoczonej Prawicy nie zostanie ani ograniczony ani odebrany.

Wprawdzie pozostali kandydaci także składają takie deklaracje ale ich wiarygodność jest w tej sprawie zerowa, bowiem w czasie ich wprowadzania, atakowali je niezwykle ostro, nazywając bezsensownym rozdawnictwem.

Takie wypowiedzi kandydatów opozycji można usłyszeć i teraz, a uzasadnieniem jest kryzys wywołany pandemią koronawirusa, który ich zdaniem, nie pozwala na tak wysokie wydatki o charakterze społecznym.

3. Prezydent przedstawił także plany na przyszłość oparte na inwestycjach strategicznych, wśród których wymienił Centralny Port Komunikacyjny (CPK), przekop Mierzei Wiślanej, budowę gazociągu Baltic Pipe i rozbudowę Gazoportu w Świnoujściu, a także budowę korytarzy transportowych takich jak via Karpatia czy via Baltica oraz linii kolejowych łączących duże polskie miasta.

Wszystkie te inwestycje są albo w trakcie realizacji albo są intensywnie przygotowywane, tak aby mogły być zakończone w ciągu najbliższych 10 lat, co da naszemu krajowy silny impuls rozwojowy.

Prezydent zwrócił uwagę, że kandydaci opozycyjni domagają się rezygnacji z części z nich albo ich zamrożenia, co w zestawieniu w przyjętym przez UE Planie Odbudowy wartym 750 mld euro, który w całości jest planem inwestycyjnym.

4. Ale nie tylko inwestycje strategiczne mają być znakiem firmowym kolejnej kadencji prezydenta Dudy, kolejnym filarem mają być inwestycje w zdrowie w tym modernizacja 200 szpitali powiatowych wspólnie z samorządami, które za nie odpowiadają, ale także tworzenie centrów Zdrowia dla Seniorów 75plus, które zajmą się kompleksową opieką zdrowotną tego pokolenia Polaków.

Przypomniał także, że kończą się prace nad powołaniem Funduszu Onkologicznego, który będzie dysponował kwotą 5 mld zł i z którego będzie finansowana nie tylko walka z rakiem ale także leczenie chorób rzadkich u dzieci, na co często teraz pieniądze są gromadzone ze zbiórek społecznych.

Prezydent Andrzej Duda przypomniał także o inwestycjach lokalnych wspieranych przez Fundusz Dróg Samorządowych ponad 6- krotnie większy niż za rządów PO-PSL, o krajowym programie retencji realizowanym przez państwo, samorządy ale i osoby indywidualne (wszystkie te inwestycje będą wspierane z budżetu państwa) czy też programach dla środowiskowych takich jak Czyste powietrze, narodowym programie sadzenie drzew czy programie „miasto z klimatem” (bezemisyjny transport publiczny, budowa retencji miejskich, czy urządzanie parków miejskich).

5. A więc z jednej strony Andrzej Duda gwarantuje utrzymanie dotychczasowych zdobyczy socjalnych wprowadzonych przez rząd Zjednoczonej Prawicy z drugiej przedstawia ambitne plany rozwojowe oparte na inwestycjach strategicznych i lokalnych.

Żaden inny kandydat nie jest w stanie przedstawić takiej realistycznej oferty, bowiem II kadencja Andrzeja Dudy do także spokojna współpraca z większością sejmową, a tylko posiadanie takiego zaplecza parlamentarnego gwarantuje, że inicjatywy prezydenta zarówno te, które nie wymagają nowej legislacji jak i te które można realizować tylko po uchwaleniu nowych ustaw, będą bardzo szybko wchodziły w życie.