Duda: chcę żeby płace w Polsce były takie jak w Europie Zachodniej

Prezydent Duda w gminie Gózd, chcę żeby płace w Polsce były takie jak w Europie Zachodniej

 

1. Wczoraj na spotkaniu z mieszkańcami gminy Gózd w województwie mazowieckim, prezydent Andrzej Duda mówił o tym, że jego II kadencja będzie poświęcona poprawie jakości życia wszystkich Polaków.

Pierwsze znaczące kroki w tym kierunku zostały wykonane przez prezydenta i przez rząd Zjednoczonej Prawicy w tej kadencji, między innymi poprzez wprowadzenie programu Rodzina 500 plus, obniżenie wieku emerytalnego, a także kilkakrotne podwyższenie płacy minimalnej i wprowadzenie minimalnej płacy godzinowej.

Dzięki wprowadzeniu Programu 500 plus w ciągu zaledwie kilku miesięcy udało się wyprowadzić rodziny wychowujące dzieci z biedy, a przez 4 lata jego realizacji polskim rodzinom przekazano astronomiczną kwotę ponad 100 mld zł.

Teraz te sumy będą zwiększały się jeszcze szybciej bo od lipca poprzedniego roku świadczenia dotyczą wsparcia pierwszego dziecka w rodzinie bez ograniczeń dochodowych, co oznacza, że od tej pory do rodzin wychowujących dzieci, będzie trafiało przynajmniej 40 mld zł rocznie.

2. Obniżenie wieku emerytalnego pozwoliło wielu ludziom na dokonanie wyboru czy po przekroczeniu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, chcą i mogą dalej pracować, czy też na przykład ze względu na zły stan zdrowia i charakter pracy, nie są w stanie jej kontynuować i chcą przejść na emeryturę.

Z kolei kilkukrotne podnoszenie płacy minimalnej spowodowało, że wzrosła ona o blisko 1000 zł z 1750 zł w 2015 roku do 2600 zł w tym roku i ma szybko rosnąć dalej do 4000 tysięcy w roku 2024.

Ogromnie pozytywny wpływ na poprawę sytuacji materialnej Polaków miało także wprowadzenie przez rząd Zjednoczonej Prawicy minimalnej płacy godzinowej, co spowodowało jej podniesienie z 5 zł jeszcze w 2015 roku do 17 zł w roku 2020.

Wprowadzono również coroczną wypłatę 13 świadczenia emerytalnego i kwotowo-procentową waloryzację świadczeń emerytalnych, co powoduje coroczny wyraźny wzrost najniższych świadczeń emerytalnych, a najniższa emerytura wzrosła z 800 zł w roku 2015 do 1200 zł w roku 2020.

3. Podnoszenie poziomu życia Polaków jak zapowiedział prezydent Andrzej Duda będzie kontynuowane jeżeli zostanie wybrany na II kadencję, a środkiem do tego celu będą zarówno wielkie inwestycje o charakterze strategicznym ale inwestycje lokalne.

Wśród tych inwestycji o charakterze strategicznym prezydent wymienił Centralny Port Komunikacyjny (CPK), przekop Mierzei Wiślanej, budowę gazociągu Baltic Pipe i rozbudowę Gazoportu w Świnoujściu, a także budowę korytarzy transportowych takich jak via Karpatia czy via Baltica oraz linii kolejowych łączących duże polskie miasta.

Wszystkie te inwestycje są albo w trakcie realizacji albo są intensywnie przygotowywane, tak aby mogły być zakończone w ciągu najbliższych 10 lat, co da naszemu krajowi silny impuls rozwojowy.

To ich realizacja spowoduje przeniesienie Polski do kategorii krajów najbardziej rozwiniętych, a tym samym pozwoli osiągnąć firmom funkcjonującym w Polsce wyższą niż do tej pory wartość dodaną i stworzy możliwości wypłacania pracownikom wyższych wynagrodzeń.

Także konsekwentne podnoszenie płacy minimalnej, powoduje szybki wzrost płac w całej gospodarce, przez 4 lata rządów Zjednoczonej Prawicy, średnia płaca w polskiej gospodarce wzrosła o blisko 25%.

A więc deklaracja prezydenta Andrzeja Dudy, że jego druga kadencja będzie poświęcona poprawie poziomu życia Polaków i wzrostowi płac aby były na podobnym poziomie jak w Europie Zachodniej, będzie miała mocne podstawy gospodarcze, w związku z przeniesieniem gospodarki naszego kraju do kategorii krajów najwyżej rozwiniętych.