Prezydent Andrzej Duda konsekwentnie realizuje zobowiązania wyborcze

1. Jak poinformowała Kancelaria Premiera, prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o Polskim bonie turystycznym, który obiecał podczas trwającej obecnie kampanii wyborczej.

W uzasadnieniu podkreśla się konieczność dodatkowego wsparcia polskich rodzin wychowujących dzieci, a także polskiej branży turystycznej w związku z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa.

Bon w wysokości 500 zł na dziecko będzie przysługiwał wszystkim rodzinom pobierającym świadczenie w ramach Programu Rodzina 500 plus i będzie on mógł być przeznaczony na sfinansowanie usług hotelarskich albo imprez turystycznych na terenie całego kraju z możliwością jego wykorzystania do marca 2022 roku.

Osobom wychowującym dzieci niepełnosprawne, będzie przysługiwało dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko.

2. Bon będzie przygotowany w formie elektronicznej, a jego dystrybucją zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który w tym celu wykorzysta swój system teleinformatyczny.

Program Polskiego bonu turystycznego będzie kosztował około 4 mld zł, środki na ten cel są zawarte w Funduszu przeciwdziałania Covid19, a w przypadku jego likwidacji bezpośrednio z budżetu państwa.

Środki z tego tytułu trafią do przedsiębiorstw turystycznych lub organizacji pożytku publicznego, które znajdą się na liście stworzonej przez Polską Organizację Turystyczną (znajdzie się na niej około 100 tysięcy przedsiębiorstw.

3. Dwa tygodnie temu prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o dodatku solidarnościowym w wysokości 1400 zł netto przysługującym przez 3 miesiące wszystkim osobom bezrobotnym, które stracą pracę w wyniku pandemii koronawirusa.

Jednocześnie w projekcie ustawy zawarta jest propozycja podwyższenia samego zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1200 zł brutto na 3 miesiące, a później na kolejne 3 miesiące do kwoty 942 zł.

Chodzi o to aby osoba bezrobotna, która straciła pracę w wyniku pandemii koronawirusa otrzymywała przez pierwsze 3 miesiące po utracie pracy sumaryczne świadczenie w wysokości płacy minimalnej czyli kwotę przynajmniej 2600 zł, jednocześnie świadczenie będzie malało wraz upływem czasu w ten sposób zachęcając osobę bezrobotną do skutecznego poszukiwania pracy.

Projekt został uchwalony przez Sejm już 2 tygodnie temu, Senat jak to ma w zwyczaju ustawę przetrzymał blisko 2 tygodnie ale w ostatni czwartek została przyjęta z poprawkami, wiec Sejm zajął się nią już wczoraj i będzie mogła wejść w życie od 1 lipca.         

4. W każdym wystąpieniu w obecnej kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda podkreśla, że startuje po to aby nikt nie cofnął Polski o pięć lat i w związku z tym tylko on gwarantuje, „że nic co dane nie będzie ani ograniczone ani odebrane”, co jest niesłychanie ważne w sytuacji kiedy jego konkurenci polityczni, co i rusz mówią o konieczności „zreformowania” programów społecznych wprowadzonych przez rząd Zjednoczonej Prawicy.

Ale także przedstawia plany na kolejną kadencję, tzw. plan Dudy to 10 lat inwestycji publicznych o charakterze rozwojowym opartych na 4 filarach: inwestycjach strategicznych, inwestycjach lokalnych, inwestycjach dla zdrowia i inwestycjach w środowisko.

A wiec prezydent Andrzej Duda konsekwentnie realizuje zobowiązania wyborcze także te zaciągnięte w obecnej kadencji ale także przedstawia ambitne plany strategicznych i lokalnych inwestycji na całą następną kadencję.