Prezydent Andrzej Duda uzupełnia swój program wyborczy o ważne rozwiązania

Prezydent Andrzej Duda uzupełnia swój program wyborczy o ważne rozwiązania

 

1. Prezydent Andrzej Duda w wystąpieniach otwartych w kolejnych miejscowościach uzupełnia swój program wyborczy, reagując w ten sposób na oczekiwania ludzi, którzy w nich uczestniczą.

W ciągu ostatnich kilku dni prezydent zaprezentował Kartę Wolności w Sieci zawierającą między innymi zobowiązanie, że w ciągu jego 5-letniej kadencji zostanie doprowadzony światłowód do każdego domu w Polsce i do każdego budynku użyteczności publicznej (remizy OSP, szkoły, biblioteki, szpitale, przychodnie lekarskie, domy kultury).

W Karcie znajduje się sprzeciw wobec cenzury w internecie, zobowiązanie do dalszej cyfryzacji w administracji, zapewnienie równego startu w cyfrowy świat dla każdego ucznia, wreszcie znajduje się w niej także sprzeciw wobec propozycji wprowadzenia tzw. podatku od smartfonów.

2. Wczoraj prezydent Andrzej Duda zgłosił propozycję wprowadzenia w Konstytucji RP zapisu o zakazie adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, czego zwolennikami są nie tylko Zjednoczona Prawica ale także prawdopodobnie klub PSL, posłowie Konfederacji, a być może także niektórzy posłowie Platformy.

Na tę zapowiedź zareagował także Rafał Trzaskowski, stwierdzając na konferencji prasowej, że jest przeciwny takiej adopcji, tyle tylko, że do niedawna był on zwolennikiem tzw. planu Rabieja, swojego zastępcy w warszawskim Ratuszu (a więc najpierw legalizacji związków partnerskich, w kolejnym kroku małżeństw homoseksualnych, a jeszcze w kolejnym adopcji przez nie dzieci).

Tyle tylko, że w ogłoszonym tuż przed I turą wyborów prezydenckich programie Trzaskowskiego, znalazła się zgoda na przysposobienie dzieci (a więc adopcję dzieci) przez pary jednopłciowe.

Po raz kolejny więc Trzaskowski błyskawicznie zmienił zdanie w sprawie, w której jak się wydaje miał bardzo ugruntowane poglądy, wszak jednym z jego pierwszych posunięć po wygraniu wyborów prezydenckich w Warszawie było podpisanie karty LGBT+.

3. Prezydent Andrzej Duda zaproponował także wzmocnienie roli rodziców procesie edukacyjnym, zobowiązał się do zaproponowania poprawki do prawa oświatowego, polegającej na tym, że to rodzice mają wyrazić zgodę na dodatkowe zajęcia w szkole, które miałby prowadzić organizacje pozarządowe.

Taka organizacja miałby przedstawić nie tylko szczegółowy program dodatkowej edukacji (konspekty poszczególnych zajęć) ale także kwalifikacje samych edukatorów z ich dotychczasowymi osiągnięciami zawodowymi.

Po wprowadzeniu tej zmiany zapisy karty LGBT+, którą podpisał Trzaskowski w Warszawie, będą mogły być realizowane w odniesieniu do edukacji szkolnej tylko pod warunkiem kiedy rodzice dzieci wyrażą na nie pisemne zgody.

4. Urzędujący prezydent przedstawił jeszcze dwie propozycje, wczoraj zapowiedział, że chce aby w kodeksie pracy już na stałe znalazł się zapis o możliwości pracy zdalnej (teraz jedna z tarcz antykryzysowych wprowadziła taki zapis czasowo) jeżeli pracodawca i pracownik tak zechcą.

To rozwiązanie dotyczyłoby przede wszystkim, kobiet w ciąży, rodziców małych dzieci, osób które odniosły jakieś kontuzje i nie mogą się przemieszczać ale zdalnie pracować mogą, ewentualnie osób starszych.

Prezydent zapowiedział także zrównanie płac kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach (a posłowie klubu Zjednoczonej Prawicy taki projekt ustawy wnieśli do laski marszałkowskiej), co więcej w ustawie jest zawarta propozycja rozszerzenia definicji mobbingu o różnicowanie wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć.

Wprawdzie to zróżnicowanie płac mężczyzn i kobiet w Polsce należy do najniższych w UE ale według GUS średnio wynosi ono około 20% i dotyczy około 20% pracujących, z czego 16% to kobiety pracujące w sektorze prywatnym.

Te cztery ważne uzupełnienia programu prezydenta Andrzeja Dudy, to wynik jego rozmów z wyborcami przychodzącymi bardzo licznie na otwarte spotkania zarówno w dużych miastach jak i małych miejscowościach.