Mimo 30 dni zwłoki Senatu ustawa o bonie turystycznym uchwalona

  1. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu została ostatecznie uchwalona ustawa o bonie turystycznym i jest duża szansa, że będzie można z niego skorzystać jeszcze w obecnym sezonie turystycznym.

Przypomnijmy, że w połowie czerwca  prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o Polskim bonie turystycznym, który obiecał podczas trwającej kampanii wyborczej.

W uzasadnieniu podkreślił konieczność dodatkowego wsparcia polskich rodzin wychowujących dzieci, a także polskiej branży turystycznej w związku z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa.

Bon w wysokości 500 zł na dziecko będzie przysługiwał wszystkim rodzinom pobierającym świadczenie w ramach Programu Rodzina 500 plus i będzie on mógł być przeznaczony na sfinansowanie usług hotelarskich albo imprez turystycznych na terenie całego kraju z możliwością jego wykorzystania do marca 2022 roku.

Osobom wychowującym dzieci niepełnosprawne, będzie przysługiwało dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko (a więc dla dzieci niepełnosprawnych wartość bonu wyniesie 1000zł).

  1. Bon będzie przygotowany w formie elektronicznej, a jego dystrybucją zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który w tym celu wykorzysta swój system teleinformatyczny.

Program Polskiego bonu turystycznego będzie kosztował około 4 mld zł, środki na ten cel są zawarte w Funduszu przeciwdziałania Covid19, a w przypadku jego likwidacji bezpośrednio z budżetu państwa.

Środki z tego tytułu trafią do przedsiębiorstw turystycznych lub organizacji pożytku publicznego, które znajdą się na liście stworzonej przez Polską Organizację Turystyczną (znajdzie się na niej około 100 tysięcy przedsiębiorstw).

  1. Projekt ustawy o bonie turystycznym został zapowiedziany przez prezydenta Andrzeja Dudę w kampanii wyborczej i był pomysłem nie tylko na dodatkowe wsparcie finansowe rodzin wychowujących dzieci ale także pomysłem na wsparcie polskiej branży turystycznej ponoszącej ogromne straty w związku z pandemią koronawirusa.

Prezydent bardzo szybko skierował projekt stosownej ustawy do Sejmu, a większość parlamentarna tworzona przez Zjednoczoną Prawicę, równie szybko ten projekt uchwaliła.

Sejm projekt ustawy dotyczącej bonu turystycznego bardzo szybko uchwalił i wtedy okazało się że większość opozycyjna w Senacie nie jest zainteresowana szybkim procedowaniem tego projektu.

Nastąpiła klasyczna obstrukcja, Senat prawie miesiąc przetrzymywał projekt i po blisko 30 dniach wprowadził poprawki, których zakres (miedzy innymi bon turystyczny także dla emerytów) powiększał koszty tej ustawy o kolejne miliardy złotych.

Sejm te poprawki odrzucił i projekt został uchwalony, teraz czeka na podpis prezydenta, a po opublikowania go w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie i ZUS będzie mógł rozpocząć przygotowania do wejścia tego rozwiązania w życie.

Przegłosowano w Sejmie objęcie programem dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i tam pobierają zasiłki, w ten sposób skorzysta z niego dodatkowo około 200 tys. dzieci, a sumarycznie około 6,5 mln dzieci.

  1. Mimo opóźnienia prac nad tym projektem przez Senat o blisko miesiąc jest duża szansa, że uda się na tyle szybko przygotować rozwiązania, które pozwolą na skorzystanie z bonu przez rodziny wychowujące dzieci jeszcze w tym sezonie turystycznym.

To niesłychanie ważne nie tylko z punktu widzenia rodzin, które mogłyby wyjechać z dziećmi na wakacje jeszcze podczas trwania tego sezonu turystycznego ale także z punktu widzenia samego sektora turystycznego, który po zapaści wywołanej pandemią koronawirusa, wygląda turystów „jak przysłowiowa kania dżdżu”.