Polska pod względem eksportu żywności 7. w UE i 13. na świecie.

1. Wczoraj prezydent Andrzej Duda wziął udział w posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Warszawie, dziękując za wysokie poparcie jakie uzyskał na polskiej wsi i wśród rolników w ostatnich wyborach (prezydenta poparło aż 81% głosujących rolników).

Prezydent przypomniał, że w kampanii wyborczej podpisał ze związkiem umowę programową, w której zobowiązał się do prowadzenia dalszych działań na rzecz zwiększenia ochrony producentów żywności w Polsce oraz nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Ta nowelizacja ma dać gwarancję dla praw emerytalnych rolników, ma zagwarantować poszanowanie własności ziemi w oparciu o art. 64 Konstytucji RP, a także zapewnić dbałość o bezpieczeństwo żywnościowe społeczeństwa.

2. Okazuje się, że angażowanie się prezydenta Andrzeja Dudy i rządu Zjednoczonej Prawicy we wsparcie dla rolnictwa już w ciągu ostatnich 5 lat, dało bardzo pozytywne rezultaty, co obrazuje między innymi raport przygotowany przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

PIE opublikował niedawno raport dotyczący handlu produktami rolno-spożywczymi na świecie i w Europie, z którego wynika, że Polska należy do czołówki pod tym względem.

Według danych za rok 2018 Polska z eksportem żywności o wartości 34,7 mld USD zajęła 7. miejsce w Unii Europejskiej (eksport liczony zarówno wewnątrz UE jak i poza UE) i 13. miejsce na świecie.

Nasz kraj co oczywiste także importuje żywność, w 2018 roku sprowadziliśmy do naszego kraju produkty rolno- żywnościowe o wartości 23,4 mld USD, co także zapewniło nam miejsce w pierwszej dziesiątce krajów UE.

Jesteśmy jednak jednym z niewielu krajów UE, który wykazuje nadwyżkę w handlu produktami rolno- spożywczymi, w 2018 roku wyniosła ona 11,3 mld USD, więc byliśmy eksporterem netto żywności i pod tym względem zajęliśmy 12. miejsce na świecie.

3. Nasz kraj zajmuje 7 miejsce w eksporcie żywności w UE, natomiast Unia jako całość jest największym jej eksporterem na świecie, w 2018 roku ten eksport wyniósł aż 580 mld USD (łącznie wewnątrz UE i poza UE), co stanowi aż 37% światowego eksportu.

Kolejne miejsce w tym rankingu zajmują Stany Zjednoczone z eksportem 145 mld USD, trzecie zajęła Brazylia z eksportem o wartości 83 mld USD, czwarte Chiny- 78 mld USD, piąte Kanada-52 mld USD, szóste Tajlandia-36 mld USD, siódme Indie -35 mld USD.

Unia jest także największym importerem żywności, w 2018 roku sprowadziła produkty rolno-spożywcze o wartości 544 mld USD, a w ramach UE najwięksi importerzy żywności to Niemcy- 109 mld USD, Holandia-68 mld USD i Francja-65 mld USD.

Natomiast czołowi importerzy produktów rolno- żywnościowych spoza UE, to Stany Zjednoczone importujące w 2018 roku żywność o wartości 162 mld USD, Chiny -126 mld USD i Japonia- 73 mld USD (wszystkie te kraje są znaczącymi importerami netto żywności, a więc znacznie więcej jej importują niż eksportują).

4. Pierwsze miejsce UE na świecie pod względem importu żywności, pokazuje dlaczego rynkiem unijnym interesują się najwięksi światowi eksporterzy żywności, którzy chcą podpisywać kolejne umowy handlowe, które ten handel ułatwią.

Trwa właśnie procedura ratyfikacji takiej umowy z krajami Mercosur, w ramach tego porozumienia funkcjonują dwaj najwięksi eksporterzy żywności z Ameryki Południowej, mianowicie Brazylia i Argentyna.

Właśnie te dwa kraje należą do czołówki eksporterów netto żywności na świecie, Brazylia zajmuje 1. miejsce z nadwyżką eksportu nad importem w wysokości 72 mld USD, Argentyna zajmuje 3. miejsce z nadwyżką na poziomie 29 mld USD.

Właśnie dlatego istnieje jednak spory opór wewnątrz UE przeciw tej ratyfikacji, ponieważ unijni rolnicy mają poważne obawy dotyczące standardów, których produkty rolne z tamtych krajów nie muszą spełniać.