Polski Fundusz Rozwoju podsumował funkcjonowanie Tarczy finansowej

1. Kilka dni temu na konferencji prasowej prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys podsumował pomoc finansową dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oferowaną w ramach Tarczy Finansowej, w związku z tym, że wnioski o pomoc można było składać do końca lipca.

Przypomnijmy, że od początku maja po wcześniejszych zgodach Komisji Europejskiej, PFR realizował różne formy wsparcia w ramach Tarczy finansowej w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw dla których została przeznaczona kwota 25 mld zł oraz firm małych i średnich dla których przewidziano kwotę 50 mld zł.

Jak poinformował prezes PFR z pomocy w ramach Tarczy w ciągu 3 miesięcy skorzystało 345,5 tysiąca firm, na których konta w ramach wsparcia przekazano kwotę 60,5 mld zł (Fundusz rozpatruje jeszcze odwołania 12 tysięcy firm, które złożyły wnioski ale zostały one odrzucone ze względu na nie spełnianie warunków udzielania pomocy, część z nich po dodatkowych wyjaśnieniach firm, zostanie zapewne uwzględniona).

2. Przypomnijmy, że mikrofirmy (a więc przedsiębiorstwa do 10 zatrudnionych), mogły ubiegać się o wsparcie do wysokości 324 tys. zł, pożyczka była udzielana na 3 lata, ale po roku w sytuacji prowadzenia działalności i utrzymania dotychczasowego zatrudnienia wsparcie to będzie umorzone do wysokości 75%.

Z kolei małe i średnie firmy (a więc zatrudniające od 10 do 249 pracowników), mogły ubiegać o wsparcie do 3,5 mln zł, pożyczka była także udzielana na 3 lata, ale po roku przy utrzymaniu działalności i zatrudnienia na dotychczasowym poziomie, będzie umarzana do wysokości 75%.

Jak podkreślił Paweł Borys średnia kwota subwencji dla mikrofirm wyniosła 69 tys. zł, a ze wsparcia skorzystało 273 aż tysiące mikroprzedsiębiorstw, do których trafiła kwota 18,7 mld zł.

Z kolei średnia kwota subwencji dla małych i średnich firm wyniosła 576 tysięcy złotych, skorzystało z tej formy wsparcia 72,6 tysiąca firm, a na ich rachunki przekazano kwotę 41,8 mld zł.

W ankiecie na temat funkcjonowania Tarczy Finansowej objęci nią przedsiębiorcy zadeklarowali, że łącznie pomogła ona ochronić ok. 2,5 mln miejsc pracy.

3. Jak podkreślił prezes Paweł Borys firmy objęte wsparciem w ramach Tarczy finansowej zobowiązały się do prowadzenia działalności co najmniej przez najbliższy rok i w tym czasie mają także utrzymać dotychczasowe zatrudnienie.

W związku z powyższym Fundusz szacuje, że średnie umorzenie przyznanych dotacji wyniesie około 60%, co oznacza, że program dla mikro, małych i średnich firm będzie kosztował około 35 mld zł.

Ale pomoc ta to swoista inwestycja państwa w te przedsiębiorstwa, zwróci się poprzez utrzymanie setek tysięcy miejsc pracy, co spowoduje że skutki społeczne kryzysu wywołanego przez Covid19 będą mniej odczuwalne, a także przez wpłacane do budżetu z związku z tym podatki i składki.

4. Przypomnijmy, że od początku sierpnia PFR rozpoczął przyjmowanie wniosków o pomoc w ramach Tarczy finansowej od dużych firm, w związku z tym, że zgoda Komisji Europejskiej w tej sprawie została wydana dopiero pod koniec czerwca.

Chodzi o przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 249 pracowników, ich obrót przekracza 50 mln euro rocznie, a suma bilansowa kwotę 43 mln euro, przy czym z tej formy pomocy wyłączone są banki i deweloperzy.

5. W ramach Tarczy finansowej dla dużych firm proponuje się 3 instrumenty wsparcia, pożyczki płynnościowe na co została przewidziana kwota do 10 mld zł, pożyczki preferencyjne na co ma być przeznaczone do 7,5 mld zł i finansowanie kapitałowe z przewidzianymi środkami do 7,5 mld zł.

Pożyczki płynnościowe mogą być udzielane na okres do 4 lat, a indywidualna kwota zaangażowana może sięgnąć 1 mld zł, choć ze względu na skalę zainteresowania w praktyce będą one na znacznie niższe sumy dla jednego przedsiębiorstwa.

Z kolei pożyczki preferencyjne będą także udzielane na okres do 4 lat, z kwotą indywidulaną do 750 mln zł, przy czym w tym przypadku możliwe będzie ich umorzenie do 75% wartości szkody jakie poniosło przedsiębiorstwo w związku z pandemia koronawirusa COVID19.

Wreszcie ostatni instrument wsparcia to dofinansowanie kapitałowe dużych firm (może to być podwyższenie kapitału, bądź obejmowanie obligacji zamiennych przedsiębiorstw), z indywidualną kwotą do 1 mld zł, a to wsparcie może być dokonywane w ramach pomocy publicznej albo na zasadach rynkowych.

Zapewne indywidualne wsparcie dla dużych firm będzie mniejsze niż to określone wyżej, bo jak poinformował Piotr Borys już w tej chwili zainteresowanych pomocą jest aż 600 dużych przedsiębiorstw, a on będzie dbał o równy dostęp ich wszystkich do finansowania w ramach tego programu.