Spółki Skarbu Państwa odgrywają kluczową rolę w wychodzeniu z kryzysu Covidowego

1. W tym tygodniu bank Pekao S.A opublikował raport oparty na doświadczeniach państw należących do G-20 ale także do OECD, którego główną konkluzją jest stwierdzenie, „że spółki Skarbu Państwa mają potencjał aby odegrać kluczową rolę w przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemia Covid19, bo działają stabilizująco na funkcjonowanie strategicznych obszarów gospodarki”.

Przypomnijmy, że sam bank Pekao S.A. wrócił do Skarbu Państwa w połowie roku 2017 poprzez zakup 20% i 12,8% akcji, odpowiednio przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) od włoskiego banku Unicredit za łączną kwotę ponad 10,5 mld zł.

Przede wszystkim dzięki tej transakcji a także wcześniejszym przejęciom dokonanym przez PZU (przejął Alior Bank), a także bank PKO S.A. (przejął grupę Nordea) w rękach Skarbu Państwa jest około 54% aktywów sektora bankowego w Polsce, co ma także ogromne pozytywne znaczenie w zmaganiach ze skutkami koronawirusa w polskiej gospodarce.

2.Raport podkreśla, że już na początku kryzysu wywołanego kornawirusem rządy krajów G20 przeznaczyły ponad 3,5% PKB na działania pomocowe, a więc 7 razy więcej niż w pierwszych miesiącach kryzysu finansowego z 2008 roku.

Jeszcze bardziej zdecydowanie na skutki kryzysu Covidowego zareagowały kraje Unii Europejskiej, tylko do końca kwietnia Komisja Europejska zaakceptowała blisko 2 biliony euro pomocy publicznej.

Zatwierdzona pomoc publiczna to między innymi: niemiecka aż 990 mld euro czyli 29% PKB; francuska 319 mld euro, ponad 13% PKB; włoska to 204 mld euro czyli 11,5% PKB; belgijska to ponad 53 mld euro czyli ponad 11% PKB; austriacka 24 mld euro czyli 6% PKB; hiszpańska prawie 23,6 mld euro czyli 2% PKB.

Widać, że w zależności od możliwości finansowych i przestrzeni do powiększenia długu publicznego w relacji do PKB poszczególne kraje członkowskie przygotowują swoje kolejne pakiety pomocowe.

Już na ten moment, pakiet niemiecki stanowił aż 56% całej zatwierdzonej przez KE unijnej pomocy publicznej, francuski to 18%, włoski to 11%, belgijski 3%, pozostałe pakiety, w tym ten polski, nie przekraczały 1% unijnej pomocy publicznej.

3. Raport zwraca uwagę, że w kryzysie to właśnie spółki Skarbu Państwa, cechują się determinacją w utrzymaniu wysokiej aktywności w zakresie inwestycji prorozwojowych i w ten sposób, pomagają w łagodzeniu skutków recesji.  

A ponieważ według raportu w państwach OECD spółki Skarbu Państwa, działają głównie w sektorach strategicznych, to ich aktywność w czasie kryzysu szybko przekłada się na całą gospodarkę.

W państwach OECD aż 26% firm państwowych działa w sektorze finansowym, 21% w sektorze energetycznym, 18% w transporcie, a 11% w sektorze wydobywczym, w Polsce ten udział spółek Skarbu Państwa jest jeszcze wyższy w tych sektorach.

4. Jak wynika z raportu w Polsce aż 11 z 15 największych pracodawców to spółki Skarbu Państwa, zatrudniające blisko 400 tysięcy osób zapewniających stabilne zatrudnienie, a więc przynajmniej częściowo amortyzujące negatywne skutki recesji na rynku pracy.

Spółki Skarbu Państwa to także niezwykle ważny płatnik podatkowy w 2018 roku 15 największych polskich spółek Skarbu państwa wpłaciło blisko 10 mld zł podatku dochodowego, co stanowiło aż 22% wszystkich wpływów z CIT do budżetu państwa.

Wreszcie spółki Skarbu Państwa to główni inwestorzy w kraju, w 2019 roku wartość nakładów inwestycyjnych spółek SP notowanych na GPW w Warszawie przekroczyła 37 mld zł co stanowiło aż 70% łącznych nakładów inwestycyjnych spółek notowanych na giełdzie.

Wszystkie te atuty spółek SP, strategiczny charakter, stabilne zatrudnienie, wpłaty podatków do budżetu, czy rosnąca wartość nakładów inwestycyjnych, zapewne będą jeszcze bardziej wyraziste w czasie trwającego kryzysu Covidowego.