Polska 3.beneficjentem funduszu SURE

1. W ostatni poniedziałek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że przedstawiła Radzie wniosek o rozdysponowaniu pomiędzy kraje członkowskie środków z funduszu SURE.

Projekt powołania takiego funduszu powstał ponad 4 miesiące temu, na początku pandemii koronawirusa, miał on służyć ochronie miejsc pracy i być wyrazem europejskiej solidarności.

Jak podkreśliła przy tej okazji przewodnicząca KE „musimy zrobić wszystko co w naszej mocy by chronić miejsca pracy i źródła utrzymania, dzisiaj zrobiliśmy istotny krok w tym kierunku”.

2. Przypomnijmy, że na początku kwietnia KE zapowiedziała wprowadzenie nowego instrumentu służącego ochronie miejsc pracy i osób pracujących we wszystkich krajach członkowskich o wartości do 100 mld euro (SURE) i to dopiero będą nowe środki, które Komisja chce pozyskać z rynku finansowego.

Środki te miały służyć współfinansowaniu różnych form zmniejszonego czasu pracy dla pracowników, wprowadzanego przez przedsiębiorców, którzy zmagają się z trudnościami gospodarczymi na skutek pandemii koronawirusa.

Te środki będą sukcesywnie pożyczane przez KE na rynku (KE ma wysoki rating AAA więc będzie pożyczała bardzo tanio) pod warunkiem jednak, że wcześniej państwa członkowskie nimi zainteresowane, udzielą stosownej gwarancji w minimalnej wysokości do 25% pożyczanej kwoty.

3. Jak poinformowała Komisja do tej pory dokonano podziału kwoty 81,4 mld euro pomiędzy 15 krajów, które o takie wsparcie poprosiły, Polska została trzecim beneficjentem tego funduszu.

Najwięcej środków otrzymały Włochy-27,4 mld euro, na drugim miejscu znalazła się Hiszpania 21,3 mld euro, na trzecim Polska z kwotą 11,2 mld euro, na czwartym Belgia z kwotą 7,8 mld euro, na piątym miejscu Rumunia z kwotą 4 mld euro.

Pozostałe 10 krajów otrzymają już kwoty mniejsze : Grecja -2,7 mld euro, Czechy -2 mld euro, Słowenia-1,1 mld euro, Chorwacja-1 mld euro, Słowacja- 631 mln euro, Litwa-602 mln euro, Bułgaria-511 mln euro, Cypr 479 mln euro, Malta-244 mln euro i Łotwa-192 mln euro.

Formalne wnioski o środki z tego funduszu złożyły jeszcze Portugalia i Węgry ale są one jeszcze oceniane, pozostałe kraje mogą to jeszcze zrobić, choć jak można się domyślać, cześć krajów o ratingu AAA (a więc takim jak Komisja Europejska), zapewne o takie środki nie wystąpi (chodzi głównie o Niemcy, Francję i Holandię).    

4. Polski rząd zaproponował przedsiębiorcom aż 4 instrumenty wsparcia związane z zatrudnieniem: zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące, świadczenia postojowe, dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, oraz umarzalne pożyczki w wysokości 5 tys. zł.

Jak poinformował ZUS, najpopularniejszą formą pomocy przedsiębiorcom było zwolnienie na 3 miesiące ze składek ZUS, takich wniosków w marcu i kwietniu i maju złożono blisko 3 mln, a wydane przez ZUS pozytywne decyzje oznaczają, że w kieszeniach przedsiębiorców pozostało blisko 10 mld zł.

Równie popularne były tzw. świadczenie postojowe, takich wniosków wpłynęło ponad 2 mln, a dla ponad 90% wnioskujących ZUS przyznał, przysługujące im wsparcie finansowe, w kwocie ponad 3,7 mld zł.

Z kolei dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacanych przez przedsiębiorców z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych sięgnęło 7,8 mld zł, a kwota umarzalnych mikropożyczek wypłacanych przez powiatowe urzędy pracy przekroczyła 6 mld zł.

Wszystkie te formy wsparcia związane z zatrudnieniem, będą mogły być przynajmniej częściowo refinansowane ze środków funduszu SURE, które Polska otrzyma już w najbliższym czasie.