Zjednoczona Prawica może wygrać wybory w 2023 roku jeżeli uniknie efektu arogancji władzy

1. W tygodniku „Sieci” ukazał się wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą, poświęcony kampanii wyborczej, a także zamierzeniom głowy państwa następną 5-letnią kadencję.

Prezydent podkreśla, że będzie realizował prezentowany w kampanii program wyborczy, bo jest przekonany, iż to właśnie konsekwentne wypełnianie zobowiązań wyborczych w tym 5-leciu, dało mu reelekcję.

Zwraca także uwagę, że będzie to możliwe, jeżeli da się obronić Polskę przed kryzysem gospodarczym, utrzymać miejsca pracy, wreszcie wrócić na drogę dynamicznego rozwoju.

Prezydent także odpowiadając na pytanie stwierdza, że „Zjednoczona prawica może wygrać wybory parlamentarne w 2023 roku jeżeli uda się uniknąć efektu arogancji władzy”, co jak podkreśla „najbardziej ludzi denerwuje”.

2. Z satysfakcją prezydent Duda odnotowuje zmianę oczekiwań wyborców jaka dokonała się w ciągu ostatnich 5 lat, przypomina, że w poprzedniej kampanii w bezpośrednich spotkaniach z wyborcami proszono go o przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, o wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci, o dodatkowe wsparcie dla emerytów, o stworzenie w Polsce warunków, aby ci, którzy z naszego kraju wyjechali, chcieli jak najszybciej wracać.

W tej kampanii prezydenckiej problemy sytuacji materialnej Polaków poruszano już rzadziej, przypominano, że konieczne jest dokończenie reformy wymiaru sprawiedliwości, zmiana sytuacji na rynku medialnym, czy też obrona wartości i dziedzictwa coraz mocniej atakowanych przez środowiska lewicowo-liberalne.

3. Prezydent chce więc konsekwentnie realizować swój program wyborczy, który zaprezentował w kampanii, bo to jak podkreśla jedyna droga zapewnienia sobie wdzięczności wyborców i mimo tego, że to jego ostatnia kadencja, to ze zobowiązań które składał, będzie się wywiązywał.

Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda mówił w kampanii o pięciu filarach swojego programu, a te filary to: rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje o charakterze strategicznym ale i te lokalne oraz godność.

Wszystkie one były w zainteresowaniu prezydenta w zakończonej niedawno kadencji i to zainteresowanie prezydent Andrzej Duda, chce kontynuować w tej kolejnej, choć zgodnie z Konstytucją będzie już ona ostatnią.

4. Rzeczywiście ogromny postęp dokonał się w odniesieniu do rodzin wychowujących dzieci, przez ponad 4 lata obowiązywania programu 500 plus takim rodzinom przekazano astronomiczną kwotę 110 mld zł, a więc około 1/4 całego polskiego budżetu państwa, ale to także program 300 plus, a także program maluch (wsparcia tworzenia żłobków i przedszkoli).

Wsparcie rodziny to obniżenie wieku emerytalnego, to także już 2-krotna wypłata 13. emerytury, a w roku następnym także 14. emerytury, wprowadzenie kwotowo-procentowej waloryzacji emerytur (w ten sposób niższe świadczenia rosną o co najmniej kilkadziesiąt złotych, a nie jak bywało wcześniej o 3-5 zł), a także wprowadzenie programu Mama plus, który wprowadził emerytury dla mam, które urodziły i wychowały przynajmniej 4 dzieci (takich świadczeń wypłaca się około 60 tysięcy, co oznacza, że przez wiele lat matki, które wychowały przynajmniej 4 dzieci były bez żadnych świadczeń ze strony państwa).

Prezydent Andrzej Duda na każdym kroku podkreśla, że oprócz wsparcia materialnego dla polskich rodzin w tym tych wychowujących dzieci, niezwykle ważne było przywrócenie im godności i szacunku, bo to one tworzą podstawę naszej państwowości.

Te programy będą w drugiej kadencji nie tylko utrzymane ale i rozwijane i tak naprawdę tylko ta kolejna kadencja prezydenta Andrzeja Dudy daje na to gwarancje.

5. Kolejny filar to bezpieczeństwo rozumiane szeroko jako bezpieczeństwo ludzi w ich miejscu zamieszania (odtwarzanie posterunków policji) ale także bezpieczeństwo militarne (zwiększenie o 30 tysięcy żołnierzy polskiej armii, zakup nowego uzbrojenia, już 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce), bezpieczeństwo energetyczne (uniezależnienie od dostaw rosyjskiego gazu), a także bezpieczeństwo żywnościowe (między innym wyrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników w budżecie unijnym na lata 2021-2027).

Praca to między innymi podwyżki płacy minimalnej z (1750 zł w 2015 roku do 2600 zł w roku 2020 i wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej - obecnie już 17 zł na godzinę), a także taka poprawa sytuacji na rynku pracy, że to praca szukała już pracowników, teraz zapewne ze względu na skutki pandemii, sytuacja na rynku pracy się pogorszy ale dla tych, którzy stracą prace przygotowano zarówno podwyżkę zasiłków dla bezrobotnych do 1200 zł i wypłatę zasiłku solidarnościowego w wysokości 1400 zł netto (sumarycznie świadczenia nie niższe niż płaca minimalna).

Inwestycje to te o charakterze strategicznym jak Centralny Port Komunikacyjny, przekop Mierzei Wiślanej, budowa tunelu podmorskiego do Świnoujścia, gazociągu Baltic Pipe, czy trasy ekspresowej S-19- wzdłuż naszej granicy wschodniej, ale także inwestycje lokalne w oparciu o Fundusz Dróg Samorządowych -6 mld zł rocznie, czy Fundusz Inwestycji Lokalnych – przeznaczony na wsparcie inwestycji w ochronie zdrowia czy oświacie realizowanych przez samorządy.

Wreszcie godność to ta przywrócona polskiej rodzinie ale także polskim społecznościom lokalnym (tzw. Polsce B), ale również Polsce jako krajowi w wymiarze europejskim jak i światowym.

Realizacja tego programu nie tylko pozwoli wywiązać się prezydentowi Andrzejowi Dudzie     z jego zobowiązań wyborczych ale także Zjednoczonej Prawicy wygrać wybory parlamentarne w 2023 roku.