Wysoka skuteczność rządu w zmniejszaniu luki w podatku VAT

1. Wyraźny wzrost dochodów budżetowych w ostatnich 4 latach to przede wszystkim zmniejszenie luki podatkowej w podatku VAT, co spowodowało wzrost wpływów z tego podatku ze 123 mld zł w 2015 roku do 183 mld zł w roku 2019.

A wiec wpływy z tego podatku w ciągu ostatnich 4 lat wzrosły aż o 60 mld zł, a luka w tym podatku zmalała z 24,2% w 2015 roku (w procentach wpływów z tego podatku) do 12% w roku 2019.

Rok 2020 będzie zapewne pod tym względem trudniejszy, wpływy z tego podatku będą wyraźnie niższe niż planowano, w nowelizacji budżetu na ten rok, która znalazła się już w Sejmie wpływy te zmniejszono do 170 mld zł, a więc wyraźnie poniżej poziomu wykonania z roku poprzedniego.

Trudno się temu dziwić, bo przecież PKB w roku 2020 zamiast planowanego wzrostu szacowanego w budżecie na 3,8%, ma spaść o 4,6% (taki poziom spadku zapisano w nowelizacji budżetu na 2020 rok).

2. Wyraźnie także rosły wpływy z innych podatków, dochody z obydwu podatków dochodowych były wyraźnie wyższe: z podatku PIT były wyższe o 9,9 % w ujęciu rok do roku (tj. o ok. 5,9 mld zł), z podatku CIT były wyższe aż o 15,5 % r/r (tj. ok. 5,4 mld zł), a z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,3% % w ujęciu r/r (tj. o 0,2 mld zł).

W tej sytuacji wpływy z podatku VAT w 2019 roku przekroczyły 183 mld zł, dochody z akcyzy blisko 72,5 mld zł, dochody z PIT wyniosły blisko 65,5 mld zł, dochody z podatku CIT przekroczyły 40 mld zł, a podatek od instytucji finansowych przekroczył kwotę 4,7 mld zł.

W odniesieniu do obydwu podatków dochodowych trzeba pamiętać, że stanowią one także dochody jednostek samorządu terytorialnego i tak wysokie wykonanie wpływów oznacza, że w ich budżetach znalazło się około 65 mld zł z tytułu PIT (samorządy sumarycznie mają blisko 50% udziału w tym podatku) i około 10 mld zł wpływów z podatku CIT (samorządy mają blisko 25% udział w CIT).

3. A więc przez 4 lata rządów Zjednoczonej Prawicy doszło do ogromnych przyrostów dochodów z 3 podstawowych podatków VAT, PIT i CIT (wpływy z akcyzy wzrosły tylko nieznacznie), a także całości dochodów budżetowych, a także zredukowania deficytu budżetowego prawie do zera.

Trzeba także przypomnieć, że za rządów PO-PSL, w dochodach budżetu znalazło się blisko 60 mld zł przychodów z prywatyzacji i blisko 10 mld zł ze sprzedaży ziemi Skarbu Państwa, Zjednoczona Prawica nie sprzedaje ani aktywów przedsiębiorstw i spółek Skarbu Państwa, ani ziemi należącej do Skarbu Państwa.

4. Na ten sukces w postaci wyraźnego wzrostu dochodów podatkowych w ciągu ostatnich 4 lata, złożyła się praca wielu ludzi w rządzie, parlamencie, służbach skarbowych ale w sposób szczególny praca informatyków i analityków spółki „Aplikacje krytyczne” stworzonej w 2016 roku przez ministra finansów.

Misją tej spółki jest wparcie resortu finansów w walce z mafiami VAT-owskimi i działaniach mających na celu uszczelnienia podatkowe także w przypadku podatków dochodowych, zwłaszcza podatku CIT.

I to się także udało, wpływy z CIT do budżetu państwa, wzrosły z poziomu 30 mld zł w roku 2015 do 40 mld w roku 2019, a więc o 10 mld zł, a zważywszy, że samorządy mają 25% udział we wpływach z tego podatku to ten wzrost jest jeszcze wyższy.

Spółka „Aplikacje krytyczne” stworzyła także rozwiązania korzystne dla podatników, dwa najczęściej używane to programy e-Mikrofirma i Jednolity Plik Kontrolny(JPK), a także przyczyniła się do tego, że znacznie skrócił się czas kontroli skarbowych w przedsiębiorstwach.