Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i zabiegi usuwania zaćmy bez limitów

1. Wczoraj minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski poinformował na konferencji prasowej, że od 1 kwietnia tego roku diagnostyka przy użyciu tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, a także zabiegi usuwania zaćmy będą finansowane bez limitów, które to do tej pory obowiązywały.

To ważna decyzja resortu zdrowia, bo co raz częściej w przypadku wielu chorób diagnostyka przy pomocy tomografii, czy rezonansu, to podstawa właściwego procesu leczenia pacjentów.

Z kolei zniesienie limitów finansowych na zabiegi usuwania zaćmy, w ciągu najbliższych miesięcy powinno zlikwidować kolejki do tych zabiegów, co więcej zahamuje także „turystykę” w tym zakresie, szczególnie do Czech, gdzie te zabiegi są droższe niż w Polsce.

Ta decyzja ministra zdrowia jest konsekwencją wzrostu nakładów na ochronę zdrowia wyrażanych w procentach PKB ale także wzrostu płac i w konsekwencji wzrostu wpłat składek do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

2. Przypomnijmy, że w lipcu 2018 roku znowelizowano ustawę o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a jej istotą jest zwiększenie środków publicznych na finansowanie ochrony zdrowia w Polsce z 4,5% PKB w roku 2017 do 6% PKB w roku 2025, a więc o 1,5 % PKB w ciągu najbliższych 8 lat.

Już w 2018 roku ten poziom finansowania wzrósł do 4, 78% PKB; w roku 2019 ma wynieść 4,86% PKB; w 2020 roku – 5,03% PKB; w 2021 roku -5,30% PKB; w 2022 roku-5,55% PKB; w 2023 roku -5,80% PKB, w 2024 roku – przynajmniej 6% PKB, a więc chodzi o coroczny wzrost finansowania ochrony zdrowia o około 0,2% PKB z roku bieżącego.

Przypomnijmy, że 1% PKB w warunkach roku 2019 wyniesie już ponad 20 mld zł, więc dodatkowe środki przeznaczone na ochronę zdrowia osiągną kwotę przynajmniej 4 mld z tytułu samego wzrostu poziomu finansowania , a ponieważ urośnie i wartość PKB, to te nakłady na ochronę zdrowia będą jeszcze wyższe.

3.Przypomnijmy także, że dodatkowa kwota środków na ochronę zdrowia, jest planowana corocznie w ustawie budżetowej i będą one w postaci dotacji przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia, powiększając środki zebrane przez Fundusz ze składek.

Jednocześnie środki finansowe odpowiadające wzrostowi nakładów na dany rok w porównaniu z rokiem poprzednim w pierwszej kolejności będą przeznaczane na świadczenia zdrowotne określone na każdy rok w drodze rozporządzenia wydawanego przez ministra zdrowia.

Przygotowując to rozporządzenie minister zdrowia ma się kierować koniecznością zapewnienia dostępności do określonych świadczeń z uwzględnieniem list oczekujących, a także zapewnieniem świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku, wreszcie powinien brać pod uwagę także wnioski płynące z mapy potrzeb zdrowotnych.

4. Wczorajsza decyzja ministra zdrowia potwierdza, że korzysta on ze znowelizowanej ustawy, że przygotowując nowe rozporządzenie dotyczące finansowania usług medycznych przez NFZ, wziął pod uwagę konieczność zapewnienia dostępności do tomografii, rezonansu i zabiegów usuwania zaćmy, kierując się liczebnością pacjentów oczekujących diagnostykę i ten rodzaj zabiegów.

Miejmy nadzieję, że zarządzający placówkami ochrony zdrowia (szpitalami i przychodniami) prezydenci miast, starostowie i marszałkowie województw, odpowiednio zareagują na propozycje ministra zdrowia i rozszerzą zakres świadczonych usług, przez ich placówki medyczne.

Bardzo często bowiem zdarza się, że drogi sprzęt diagnostyczny jest wykorzystywany (w tym tomografy, rezonansy) jest wykorzystywany tylko przez kilka godzin dziennie, ze względu na istniejące do tej pory limity w finansowaniu tego rodzaju świadczeń medycznych.

Teraz tych limitów nie będzie i dobrze byłoby, żeby placówki dysponujące takim sprzętem albo realizujące zabiegi usuwania zaćmy, natychmiast zareagowały na decyzje ministra i rozszerzyły zakres świadczonych usług medycznych.