W wyborach do PE dojdzie do starcia Dobrej zmiany z Nocną zmianą

1. Po zarządzeniu przez prezydenta Andrzeja Dudę wyborów do Parlamentu Europejskiego na dzień 26 maja, Zjednoczona Prawica zaprezentowała czołówki list we wszystkich 13 okręgach wyborczych, natomiast Koalicja Europejska wreszcie swój skład.

Ostatecznie tworzą ją: Platforma, Nowoczesna, PSL, SLD, Zieloni, na jej listach mają się znaleźć także byli premierzy wywodzący się z SLD, a teraz będący poza tą partią: Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Belka i Leszek Miller, akces złożyła także partia Teraz Ryszarda Petru, ale do tej pory nie jest jasne czy zostanie on zaakceptowany.

Zjednoczona Prawica zaprezentowała już część programu w postaci tzw. piątki Kaczyńskiego/Morawieckiego, skoncentrowanej na kontynuacji dotychczasowych programów społecznych i gospodarczych (tzw. część europejska programu zostanie zaprezentowana już w czasie kampanii wyborczej), z kolei poszczególne ugrupowania wchodzące w skład KE przedstawiają swoje pomysły programowe, najczęściej sprzeczne z pomysłami współkoalicjantów.

Żeby nie być gołosłownym np. Nowoczesna, chce wejścia Polski do strefy euro i rozdziału Kościoła od Państwa, a PSL wręcz przeciwnie chce zachowania polskiej waluty i uważa, że taki rozdział jest już zapisany w naszej Konstytucji.

2. Prezes Jarosław Kaczyński w czasie swojego wystąpienia na ostatniej konwencji w Warszawie podkreślał, że wybory do PE to tak naprawdę pierwszy etap wyborów parlamentarnych, które odbędą się jesienią tego roku i przesądzą czy Zjednoczona Prawica, będzie mogła kontynuować „Dobrą zmianę”, stąd najpierw ta część programu zorientowana na sprawy krajowe.

Proponujemy rozszerzenie programu Rodzina 500 plus o wsparcie kwotą 500 zł, także pierwszego dziecka, bez ograniczeń dochodowych; dodatkowe 13 świadczenie w wysokości 1,1 tys. zł dla wszystkich emerytów i rencistów; wprowadzenie stawki zerowej PIT dla ludzi do 26 roku życia pracujących w oparciu o umowę o pracę, zlecenia, bądź o dzieło, (ale mieszczących się tylko w I grupie podatkowej do 85 tys. zł dochodu rocznie); obniżenie o 1 punkt procentowy stawki PIT (z 18 do 17%) i podwojenie kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich pracujących; w porozumieniu z powiatami gminami odtworzenie zbiorowego transportu lokalnego.

Wszystkie te propozycje programowe będą zrealizowane do końca lata tego roku, dodatkowe wypłaty z programu Rodzina 500 plus ruszą już od 1 lipca, 13 świadczenie emerytalne i rentowe, zostanie wypłacone już w maju, zmiany w PIT zostaną uchwalone latem, tak, aby obowiązywały już w odniesieniu do dochodów osiągniętych przez podatników w roku 2019, porozumienia z samorządami w sprawie odtworzenia zlikwidowanych przejazdów komunikacją zbiorową, będą zawierane w najbliższych miesiącach.

3. Natomiast Koalicja Europejska, prezentuje zupełny „rozjazd” programowy, od takich pomysłów PO jak likwidacja CBA, IPN czy urzędów wojewódzkich, po pomysły Nowoczesnej jak już wspomniałem wprowadzenia waluty euro i rozdziału kościoła od państwa, ale także likwidacji nauki religii w szkołach, czy likwidacji KRUS.

Byli premierzy kiedyś, z SLD, ale i obecny przywódca tej partii także opowiadają się za przyjęciem euro przez Polskę, ale wprowadzają też na agendę sprawy światopoglądowe, którym z kolei jest przeciwny PSL.

Wydaje się, że tę koalicję „od Sasa do Lasa”, łączyć może sformułowanie powrotu do tego „żeby było tak jak było”, a być może jeszcze mocniejsze określenie „Nocna zmiana”, pochodzące z filmu o tym samym tytule, przypomnianym ostatnio kilkakrotnie przez telewizję publiczną w związku ze śmiercią i pogrzebem premiera Jana Olszewskiego.

Na tym filmie widzimy kilka osób reprezentujących ugrupowania, będące teraz w Koalicji Europejskiej i słyszymy ich główne przesłania „policzmy głosy” i „musimy ich odsunąć od władzy za wszelką cenę”.

Niewiele się w tych ugrupowaniach zmieniło, obecni ich przywódcy, teraz też nie kryją, że łączą się w KE, tylko po to, aby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, chociaż jako żywo, ta partia nie rządzi w brukselskich instytucjach.

W nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, będziemy, więc mieli głównie starcie Dobrej zmiany z Nocną zmianą.