Kolejny szczyt Trójmorza, tym razem w Tallinie

  1. Inicjatywa Trójmorza nabiera tempa, dzisiaj rozpocznie się w Tallinie w Estonii, piąty już szczyt z udziałem polskiego prezydenta Andrzeja Dudy, ze względu na pandemię część przywódców krajów do niej należących, będzie uczestniczyła w nim zdalnie.

Na początku października komisja spraw zagranicznych Izby Reprezentantów przyjęła rezolucję przygotowaną przez przedstawicieli zarówno Demokratów jak i Republikanów o poparciu dla tej inicjatywy.

To ponadpartyjne poparcie w Kongresie ma niesłychanie ważne znaczenie, ponieważ jest dowodem na to, że niezależnie od zbliżających się rozstrzygnięć wyborczych w USA, inicjatywa Trójmorza będzie wspierana przez to mocarstwo.

  1. W Tallinie ma dojść do powiększenia liczby udziałowców Funduszu Trójmorza, założycielami były Polska i Rumunia, później przystąpiły Węgry, Bułgaria, Estonia i Łotwa, teraz zrobi to także Chorwacja.

Udziałowcami Funduszu w najbliższym czasie mają zostać Europejski bank Inwestycyjny (EBI), Bank Światowy, amerykańska instytucja rozwoju International Development Finance Corporation (IDFC), a także inwestorzy prywatni.

W Tallinie dojdzie także do opracowania listy projektów priorytetowych, które będą finansowane przez wspomniany Fundusz (głównie infrastrukturalnych), a także powołania Forum Biznesu państw tej inicjatywy.

Na zakończenie szczytu przewidywanie jest przyjęcie wspólnej deklaracji, której myślą przewodnią ma być odegranie kluczowej roli przez tę Inicjatywę w procesie wychodzenia tej części Europy z kryzysu gospodarczego wywołanego pandemia koronawirusa.

  1. Przypomnijmy, że idea Trójmorza, to inicjatywa gospodarczo - społeczna 12 państw Europy, członków Unii Europejskiej, położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego w skład której ostatecznie weszły: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Rumunia i Bułgaria.

Te 12 krajów członków UE, to terytorium 1210 tysięcy km2 (27% powierzchni całej UE), zamieszkałe przez 112 mln ludności (22% populacji całej UE), z PKB w wysokości 1,6 bln euro (10% PKB UE).

Pierwszy szczyt tej grupy odbył się w Dubrowniku (Chorwacja) w sierpniu 2016 roku, a jego inicjatorami byli prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarowic i prezydent Polski Andrzej Duda.

Właśnie w Dubrowniku przyjęto deklarację, w której wskazano cele współpracy w dziedzinie energetyki gazowej, transportu (Via Carpatia), komunikacji cyfrowej oraz gospodarki i wyrażono przekonanie, że Europa Środkowa i Wschodnia staną się bardziej bezpieczne i bardziej konkurencyjne oraz przyczynią się tym samym do wzmocnienia Unii Europejskiej, jako całości.

  1. Przy tej okazji należy zwrócić uwagę, że w negocjacjach budżetowych w Brukseli dotyczących Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027 państwa tworzące Trójmorze uzyskały 376 mld euro czyli 36% wszystkich środków przewidzianych dla UE-27.

Ponieważ środki z budżetu UE wymagają tzw. wkładów własnych sięgających często aż 50% kosztów przedsięwzięć inwestycyjnych, można zakładać, że państwa Trójmorza przez najbliższe 7 lat wydadzą około 800 mld euro na różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze rozwojowym.

Zapewne większość z nich zostanie przeznaczona na infrastrukturę drogową, kolejową, morską, energetyczną, także do gospodarki cyfrowej i trzeba przy tej okazji wyrazić nadzieję, że inwestycje te zostaną skoordynowane w ramach Trójmorza.

Wreszcie więc za pieniądze pochodzące z budżetu UE, będzie budowana infrastruktura nie tylko z Zachodu na Wschód jak było do tej pory ale także z Północy na Południe, na co oczekują wszystkie kraje położone wzdłuż tej osi.