KE przekazała Polsce całość środków z Funduszu SURE

1. Jak poinformowała wczoraj Komisja Europejska, Polska otrzymała ostatnią transzę z funduszu SURE, wspierającego przedsiębiorców i chroniącego miejsca pracy w kwocie w 4,28 mld euro, a łącznie od jesieni poprzedniego roku w 4. transzach kwotę 11,2 mld euro.

Przypomnijmy, że na początku kwietnia poprzedniego roku KE zapowiedziała wprowadzenie nowego instrumentu służącego ochronie miejsc pracy i osób pracujących we wszystkich krajach członkowskich o wartości do 100 mld euro (SURE) i były to środki, które Komisja pozyskała z rynku finansowego.

Środki służą współfinansowaniu różnych form zmniejszonego czasu pracy dla pracowników, wprowadzanego przez przedsiębiorców, którzy zmagają się z trudnościami gospodarczymi na skutek pandemii koronawirusa w zainteresowanych tą formą pomocy krajach UE.

Pieniądze były sukcesywnie pożyczane przez KE na rynku (KE ma wysoki rating AAA więc pożyczała je bardzo tanio) ponieważ wcześniej państwa członkowskie nimi zainteresowane, udzieliły stosownej gwarancji w minimalnej wysokości do 25% pożyczanej kwoty (takich gwarancji udzieliło16 krajów beneficjentów).

 

2. Podzielono te środki pomiędzy 16 krajów, które o takie wsparcie poprosiły i mimo tego, że głównym kryterium tego podziału był poziom spadku PKB i wzrost bezrobocia spowodowany pandemią koronawirusa, Polska została trzecim beneficjentem programu SURE.

Najwięcej środków otrzymały Włochy-27,4 mld euro, na drugim miejscu znalazła się Hiszpania 21,3 mld euro, na trzecim Polska z kwotą 11,2 mld euro, na czwartym Belgia z kwotą 7,8 mld euro, na piątym miejscu Portugalia z kwotą 5,9 mld euro, na szóstym Rumunia z kwotą 4,1 mld euro.

Pozostałe 10 krajów otrzymają już kwoty mniejsze: Grecja -2,7 mld euro, Czechy -2 mld euro, Słowenia-1,1 mld euro, Chorwacja-1 mld euro, Słowacja- 631 mln euro, Litwa-602 mln euro, Bułgaria-511 mln euro, Cypr 479 mln euro, Malta-244 mln euro i Łotwa-193 mln euro.

W końcówce realizacji SURE do programu dołączyły jeszcze Węgry (przyznano temu krajowi kwotę ponad 300 mln euro), pozostałe kraje nie były nim zainteresowane ze względu na poziom ich ratingu AAA (a więc taki sam jak Komisja Europejska), nie uczestniczyły w nim choćby takie kraje jak: Niemcy, Francja, Holandia czy kraje skandynawskie.

 

3. Przypomnijmy, że polski rząd zaproponował przedsiębiorcom już wiosną poprzedniego roku aż 4 instrumenty wsparcia związane z zatrudnieniem: zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące, świadczenia postojowe, dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, oraz umarzalne pożyczki w wysokości 5 tys. zł.

Według danych ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii od początku pandemii Covid19 w marcu 2019 roku do końca grudnia 2020 roku z kolejnych Tarcz Antykryzysowych i Tarczy Finansowej przeznaczono dla przedsiębiorców kwotę 172 mld zł w tym 33% środków otrzymały przedsiębiorstwa związane z handlem, 24% przedsiębiorstwa z branży przemysłowej i 15% przedsiębiorstwa z branży budowlanej.

Między innymi Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚW) wypłacił 6,8 mld zł na 1,7 mln miejsc pracy objętych przestojem ekonomicznym i obniżonym wymiarem czasu pracy, ten sam fundusz przeznaczył 5,1 mld zł na ochronę 1,2 mln miejsc pracy.

Z kolei urzędy pracy wypłaciły blisko 2 mln przedsiębiorców 9,3 mld zł w postaci umarzalnych pożyczek w wysokości 5 tys. zł, ponadto 1,4 mln pracowników otrzymało pomoc w ramach dofinansowania części kosztów ich wynagrodzenia w łącznej wysokości 4,5 mld zł, wreszcie 0,3 mln zatrudnionych otrzymało dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 1,7 mld zł.

Wszystkie te formy wsparcia związane z zatrudnieniem, będą mogły być refinansowane ze środków funduszu SURE, bowiem program SURE służy pokryciu zwiększonych wydatków publicznych poniesionych po 1 lutego 2020 i skierowanych do przedsiębiorców i pracowników w ramach krajowych mechanizmów przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia w związku ze skutkami Covid19.