W 2 tygodnie z Tarczy Finansowej 2.0 wsparto 34 tys. firm kwotą 4,2 mld zł

1. Jak poinformował w wywiadzie telewizyjnym prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys od momentu uruchomienia Tarczy Finansowej 2.0 przez dwa tygodnie wypłacono 4,2 mld zł subwencji dla 34 tysięcy firm.

Firmy te zatrudniają około 200 tysięcy pracowników, więc tyle miejsc pracy udało się uratować, ponieważ ubiegające się o pomoc finansową przedsiębiorstwa zadeklarowały ich utrzymanie przez cały 2021 rok.

W ostatnich dniach rząd podjął decyzję o rozszerzeniu listy branż o 9 kolejnych miedzy innymi: sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach, nauka języków obcych, działalność klubów sportowych oraz pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

 

2. Przypomnijmy, że do złożenia wniosków o pomoc finansową są uprawnione mikro, małe i średnie firmy teraz już z ponad 50 branż (między innymi handel, hotelarstwo, działalność gastronomiczna, działalność turystyczna, wystawowa, kulturalna, sportowa), które odnotowały spadek obrotów przynajmniej o 30% w okresie kwiecień- grudzień lub tylko w IV kwartale 2020 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019.

Podobnie jak w przypadku Tarczy Finansowej 1.0 w ramach której po pierwszej fali pandemii Covid 19 przekazano firmom w Polsce ponad 75 mld zł, wnioski o pomoc finansową są składane za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej.

Przedsiębiorcy, których dotknęły ograniczenia administracyjne i których obroty spadły o przynajmniej 30%, mają czas na składanie wniosków do PFR tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, do końca lutego.

 

3. Przypomnijmy także, że dla mikrofirm, a więc przedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 9 pracowników i mających obroty lub sumę bilansową poniżej 2 mln euro i wykazujących jak już wspomniałem spadek obrotów o przynajmniej 30% w okresie kwiecień-grudzień lub za okres październik-grudzień 2020 w stosunku do analogicznych okresów roku 2019, przewiduje się maksymalną kwotę subwencji do 324 tys. zł.

Przy czym gdy przychody spadły od 30 do 60% przewiduje się wsparcie 18 tys. zł na zatrudnionego, w przypadku kiedy ten spadek przychodów był wyższy niż 60% wtedy kwota dotacji na zatrudnionego rośnie do 36 tysięcy.

Jeżeli zatrudnienie w firmie zostanie utrzymane do końca 2021 roku, to wtedy istnieje możliwość umorzenia przyznanej subwencji w 100%.

 

4. Z kolei w przypadku firm małych i średnich, a więc zatrudniających od 10 do 249 pracowników i mających obroty do 50 mln euro lub sumę bilansową poniżej 43 mln euro i wykazujących spadek obrotów o minimum 30% w okresie od kwietnia do grudnia albo od października do grudnia 2020 roku w stosunku do analogicznych okresów 2019 roku, przewiduje się maksymalną kwotę subwencji do 3,5 mln zł.

W przypadku tych firm przyznana subwencja jest wypłacana w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 roku, przy czym kwota przyznanej subwencji nie może przekroczyć kwoty 72 tys. zł na pracownika.

Także w przypadku tych przedsiębiorstw przyznana subwencja może zostać umorzona w 100% pod warunkiem jednak, że firma utrzyma poziom dotychczasowego zatrudnienia przez cały rok 2021.

 

5. Widać więc, że pomoc finansowa w ramach Tarczy 2.0 udzielana jest przez PFR bardzo sprawnie, skoro w ciągu zaledwie 2 tygodni od momentu uruchomienia przyjmowania wniosków pieniądze trafiły do blisko aż 34 tysięcy firm.

Jak podkreślił w wywiadzie prezes Borys jeżeli dokumenty przedstawione we wniosku przez przedsiębiorcę są kompletne i nie stwarzają wątpliwości co do ich rzetelności, środki finansowe trafiają na jego rachunek w ciągu 48 godzin od jego złożenia.

Prezes PFR podkreślił także umowa z przedsiębiorcami jest jasna, rząd pomaga finansowo firmom, co więcej pomoc ta może mieć charakter bezzwrotny ale muszą oni przestrzegać restrykcji wynikających z obecnie obowiązującego prawa związane z pandemią koronawirusa.