Głosowanie w Sejmie nie tylko w sprawie zasobów własnych ale całości środków z budżetu UE

1. Projekt ustawy w/s ratyfikacji decyzji rady Europejskiej 14 grudnia 2020 roku dotyczącej systemu zasobów własnych, który niedługo trafi do Sejmu będzie dotyczył wspomnianych zasobów własnych ale także wszystkich środków jakie Polska uzyska z unijnego budżetu na lata 2021-2027, a także Funduszu Odbudowy.

Potwierdził to wiceminister w resorcie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda, który odpowiadał za przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących części tych środków zapisanych w Krajowym Funduszu Odbudowy (KFO).

Konsultacje się już zakończyły, a KFO zostanie przekazany do Komisji Europejskiej przed końcem kwietnia, zgłoszono do niego kilkaset różnych poprawek, między innym w ich wyniku podwyższono wartość tzw. komponentu rolniczego z przewidywanego na ten cel 1 mld euro do 2,3 mld euro.

2. Przesłanie KFO do Komisji Europejskiej po przeprowadzonych konsultacjach nie wymusza na polskim Parlamencie przeprowadzenia głosowania nad ratyfikacją do końca tego miesiąca, do tej pory dokonano tego w 17 krajach, w 9. z nich przygotowania do ratyfikacji w krajowych Parlamentach trwają, w Niemczech ratyfikacja w obydwu izbach Parlamentu się zakończyła, a ratyfikację wstrzymał Trybunał Konstytucyjny, który zablokował podpisanie ustawy przez prezydenta tego kraju.

Merytoryczne rozpatrzenie skargi jaką złożyła w niemieckim Trybunale grupa profesorów, wskazując sprzeczność ustawy z konstytucją, a także europejskimi Traktatami, jak sugerują media, potrwa przynajmniej kilka miesięcy, więc to nie Polska, będzie hamulcowym tego procesu.

Minister Buda podkreśla, że ustawa ratyfikacyjna w Polsce zawierać będzie nie tylko zmianę systemu zasobów własnych ale także wszystkie środki jakie znalazły się w naszej kopercie narodowej zarówno w wieloletnim budżecie jak i Funduszu Odbudowy.

3. Przypomnijmy, że w trudnych negocjacjach budżetowych, a także tych dotyczących Funduszu Odbudowy Polska uzyskała sumarycznie środki wynoszce aż 171 mld euro z tego 137 mld euro to dotacje z budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy, natomiast 34 mld euro to pożyczki z Funduszu Odbudowy.

Po przeliczeniu tych środków na złote po obecnym kursie Polska ma do dyspozycji astronomiczną wręcz kwotę 770 mld zł z tego 617 mld zł w postaci dotacji (grantów) i 152 mld zł w postaci pożyczek.

Co więcej Polska okazała się największym beneficjentem Funduszu Spójności zawartym w budżecie na lata 2021-2027, środki te wyniosły aż 66,8 mld euro, drugi pod tym względem kraj Włochy otrzymał blisko o połowę mniej około 36 mld euro, trzecia Hiszpania około 33 mld euro.

Ponadto Polska uzyskała ponad 21,6 mld euro na dopłaty bezpośrednie i ponad 9,5 mld euro na rozwój obszarów wiejskich, a więc sumarycznie ponad 31 mld euro na Wspólną Politykę Rolną (WPR).

4. Sam Fundusz Odbudowy dla Polski to 24 mld euro w dotacjach (grantach) i 34 mld euro w pożyczkach (dla całej UE 750 mld euro z tego 390 mld w dotacjach i 360 mld w pożyczkach) i to w odniesieniu do tego Polska musi udzielić stosownych gwarancji ale proporcjonalnie do naszej zamożności (ponieważ nasza składka w budżetu UE, stanowi ok 4% jego dochodów, to w podobnych proporcjach będziemy gwarantowali także środki pożyczane na rynku na stworzenie Funduszu Odbudowy).

W ramach wspomnianej ustawy znajdzie się także zgoda na zmianę systemu zasobów własnych zapisanych w Traktacie Lizbońskim, chodzi o wprowadzenie do tego systemu nowych źródeł zasilania unijnego budżetu, z których środki służyłyby najpierw do spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji na stworzenie Funduszu Odbudowy (wg szacunków ok 15 mld euro rocznie), a później także wykupu kolejnych transz obligacji.

Te nowe obciążenia to podatek cyfrowy, podatek od transakcji finansowych i być może podatek od tzw. śladu węglowego ale obciążeniami, które zostaną wykorzystanie najwcześniej to podatek od nieprzetworzonego plastiku i część wpływów z handlu pozwoleniami na emisję CO2, które do tej pory są dochodami budżetów narodowych.