„Polski Ład” - dekada przyśpieszonego rozwoju Polski we wszystkich dziedzinach

1. Wczoraj liderzy Zjednoczonej Prawicy przestawili zawartość „Polskiego Ładu”, obszernego programu rozwojowego naszego kraju także z wykorzystaniem środków unijnych zawartych w wieloletnim budżecie na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy.

Program ten obejmuje wszystkie grupy społeczne, każdą dziedzinę naszej gospodarki, całą sferę społeczną ale i także ważne elementy tożsamościowe: troskę o dziedzictwo, odbudowę zniszczonych przez Niemców zabytków (z centralną inwestycją odbudową Pałacu Saskiego), czy nauczanie historii w z decydowanie większym niż do tej pory wymiarze i podziale na historię powszechną i historię Polski.

Program jest przedstawiony na 130 stronach, dobrze policzony i udokumentowany, a ponieważ znakiem rozpoznawczym Zjednoczonej Prawicy po 6 latach rządzenia jest wiarygodność, co potwierdzone zostało pełną realizacją najważniejszych deklaracji wyborczych z poprzednich kampanii, Polacy powinni być pewni, że i te zapowiedzi zostaną zrealizowane.

2. W krótkim tekście, nie ma możliwości omówienia wszystkich zapowiedzi zawartych w Polskim Ładzie więc z konieczności skupię się na jego 5 filarach wyróżnionych także w tym dokumencie: wzrost nakładów na ochronę zdrowia i jej gruntowana przebudowa organizacyjna, przebudowa systemu podatkowego, mocne wsparcie dla inwestycji w tym samorządowych, wsparcie dla budownictwa mieszkaniowego szczególnie dla rodzin z dziećmi, wsparcie dla emerytów.

Podniesienie nakładów na ochronę zdrowia i tak do tej pory znaczące (z 75 mld zł w roku 2015 do 110 mld zł w 2020 roku), zdecydowanie przyspieszy, w 2023 roku będzie to już 6% PKB czyli około 150-160 mld zł, a w roku 2027-7% PKB, w wymiarze finansowym kwota przekraczająca 200 mld zł (podwojenie nakładów na ochronę zdrowia w ciągu zaledwie 7 lat).

Kompleksowa przebudowa systemu podatkowego dotyczącego opodatkowania osób fizycznych to przede wszystkim podwyższenie kwoty wolnej od podatku z dotychczasowych 3,6 tys zł do 30 tys. zł (a więc blisko 10-krotne), a także podwyższenie z 85 tys zł do 120 tys zł kwoty II przedziału podatkowego od którego obowiązuje podwyższona stawka PIT.

Inaczej rozliczana będzie także składka na ubezpieczenia zdrowotne (nie będzie już odliczana od podatku) ale mimo to na tych rozwiązaniach zyska ponad 18 mln podatników czyli zdecydowana większość płatników tego podatku.

W niektórych mediach pojawiły się wyliczenia, że na tych rozwiązaniach stracą osoby o wysokich zarobkach oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą osiągające dochody powyżej 7,5 tys zł, tyle tylko, że wszystkie te wyliczenia są prowadzone przy założeniach stałych dochodów.

A przecież „Polski Ład” to przyśpieszony wzrost gospodarczy (5%-6% PKB rocznie) i w konsekwencji szybszy niż do tej pory wzrost płac (do tej pory średniorocznie wynosił o 7%-8%), co oznacza, że nikt na tych rozwiązaniach nie straci.

3. Kolejny filar to inwestycje, dotyczą one infrastruktury technicznej i społecznej na wielką skalę (tu także uruchomienie funduszu modernizacji szpitali), w tym także zamiast Funduszu Inwestycji Lokalnych wprowadzenie subwencji inwestycyjnej dla samorządów wyliczonej dla każdego samorządu oddzielnie wg obiektywnych parametrów (podobnie jak istniejąca subwencja oświatowa).

Następny filar to rodzina i związane z nią budownictwo mieszkaniowe, młodzi ludzie będą mogli dostać gwarancje z BGK do 100 tys zł na tzw. wkład własny (mieszkania lub domu), a kredyty na ich zakup lub budowę będą umarzane w wysokości 20 tys zł przy drugim dziecku, 60 tys zł przy trzecim, i przy kolejnych dzieciach po 20 tys zł, aż do wysokości 160 tys zł.

Rodziny wychowujące dzieci zostaną dodatkowo wzmocnione tzw. kapitałem opiekuńczym w wysokości 12 tys zł przeznaczonym na drugie i kolejne dziecko pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia (rodzice sami wybiorą czy chcą na ten cel otrzymywać po 1 tys zł przez rok czy po 500 zł przez 2 lata i sami zdecydują o przeznaczeniu tych środków).

Wreszcie filar piaty to wsparcie dla seniorów, wprowadzenie podwyższonej kwoty wolnej od podatku oznacza, że emerytury do 2,5 tys zł będą z niego zwolnione, a to oznacza, że te osoby zyskają oko 2 tys zł rocznie więcej niż do tej pory.

Co więcej jeżeli emeryt po przekroczeniu wieku emerytalnego zdecyduje się pracować dalej, to będzie go dotyczyła zerowa stawka podatku PIT, co oznacza że jego płaca nie będzie opodatkowana.