Rząd przyjął projekt ustawy o 13. emeryturze

1. W ostatni wtorek rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu Emerytura plus i skierował go do Sejmu, a to oznacza że już na najbliższym posiedzeniu w następnym tygodniu zajmie się nim Sejm (najprawdopodobniej jej I czytanie odbędzie na posiedzeniu sejmowej komisji rodziny, pracy i polityki społecznej).

 

 

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska prezentując ten projekt podkreśliła, że obejmie on ponad 9,8 mln świadczeniobiorców, a koszt sfinansowania tzw. 13 dla emerytów wyniesie według szacunków około 10,8 mld zł.

 

 

Z kolei premier Mateusz Morawiecki na tej samej konferencji prasowej podkreślił, „że dzisiejsi emeryci są również autorami sukcesu gospodarczego Polski i właśnie w solidarności międzypokoleniowej widzi on sens działań społecznych rządu”.

 

 

Projekt ma być procedowany w Parlamencie w taki sposób aby ustawa została przyjęta, a później podpisana przez prezydenta jeszcze w kwietniu, ponieważ już w maju w terminach wypłaty emerytur, będzie wypłacane to dodatkowe 13. świadczenie.

 

 

2. Trwają także intensywne prace nad projektami ustaw dotyczących pozostałych 4 propozycji z tzw. piątki Kaczyńskiego, czyli rozszerzenia programu Rodzina 500 plus także na pierwsze dziecko, 0% stawki podatku PIT dla pracujących do 26 roku życia, obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17% i jednocześnie podwojenia kosztów uzyskania przychodów, wreszcie wsparcia transportu lokalnego i ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego w gminach i powiatach.

 

 

Przypomnijmy, że nowa piątka to przede wszystkim 500 złotych na każde dziecko, a więc likwidacja kryterium dochodowego, które do tej pory obowiązywało w przypadku finansowania już pierwszego dziecka w rodzinie (przypomnijmy, że wspomniane kryterium dochodowe wynosiło 800 w osobę w rodzinie, a w rodzinach wychowujących dziecko niepełnosprawne 1200 zł na osobę).

 

 

Teraz to kryterium znika, finansowane są wszystkie dzieci w rodzinie do 18 roku życia, co oznacza, że poważnie ograniczona zostanie także obsługa tego programu w samorządach, ponieważ nie będą już dostarczane do gmin zaświadczenia po wysokości dochodów w każdym roku podatkowym.

 

 

Teraz program będzie, więc kosztował około 40 mld zł rocznie (program dotychczasowy około 23 mld zł rocznie i nowa jego część około 17 mld zł), choć w roku 2019 ten koszt zamknie się sumą około 31 mld zł, ponieważ świadczenie 500 zł na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego będzie wypłacane od 1 lipca tego roku i będzie ono kosztowało około 8 mld zł.

 

 

3. Kolejne dwie propozycje z tzw. nowej piątki, są zaadresowane do pracujących: pierwsza to praca na umowę o pracę z zerową stawką podatku PIT dla osób do 26 roku życia włącznie, druga do wszystkich pracujących w postaci przynajmniej dwukrotnego podwyższenia kosztów uzyskania przychodów, a także obniżenia stawki podatku w pierwszej grupie dochodowej.

 

 

Obydwie te propozycje wymagają zmian ustawowych i w związku z tym będą dotyczyły rozliczenia dochodów osiągniętych w 2020 roku, koszt tej pierwszej jest szacowany na około 2 mld zł rocznie, tej drugiej na przynajmniej klika miliardów złotych rocznie.

 

 

Wreszcie ostatnia propozycja to odbudowa lokalnych połączeń autobusowych w gminach i powiatach, będzie realizowana w porozumieniu z tymi samorządami poprzez dopłaty do ceny paliwa przewoźników, którzy będą realizowali tego rodzaju przewozy (dopłaty do tzw. wozokilometra), szacowany koszt to około 0,8 mld zł rocznie.

 

 

Także i te propozycje ustawowe bardzo szybko znajdą się w Sejmie, tak aby ich uchwalenie było możliwe jeszcze w I połowie tego roku.