Prezes NBP- nasze działania w zakresie stóp procentowych będą podyktowane dobrem gospodarki

1. Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) udzielił wywiadu „Dziennikowi. Gazecie Prawnej” na temat polityki monetarnej banku centralnego w związku z jego udziałem w ograniczaniu negatywnych skutków pandemii kornawirusa w polskiej gospodarce.

Podkreśla w tym wywiadzie, że od kilkunastu miesięcy NBP, używa wszystkich instrumentów jakie ma w swoim arsenale aby wspierać wzrost gospodarczy i chronić miejsca pracy w polskiej gospodarce.

W tym celu ściśle współpracuje z polski rządem, który działa w tym samym kierunku, z kolei przy pomocy instrumentów z zakresu polityki fiskalnej głównie w formie tarcz antykryzysowych i tarczy finansowej zarządzanej przez Polski Fundusz Rozwoju.

2. Przypomnijmy, że na początku maja, polski bank centralny właśnie za te działania wspierające polską gospodarkę, otrzymał od Magazynu Capital Finance International nagrodę „Najlepiej zarządzany bank centralny w Europie w 2021 roku”.

Jak napisano w uzasadnieniu wniosku NBP kierowany przez prof. Adama Glapińskiego zareagował na skutki pandemii koronawirusa w gospodarce w bardzo szybki sposób i w ten sposób zabezpieczył polską gospodarkę przed najgorszym scenariuszem głębokiej recesji i wysokiego bezrobocia.

Wcześniej pozytywne opinie o działaniach NBP ograniczających negatywne skutki pandemii kornawirusa w gospodarce, ogłosiły Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

3. Rzeczywiście NBP jako jeden z pierwszych banków w krajach UE, wyprzedzająco zareagował na spodziewane pogorszenie sytuacji gospodarczej już w połowie marca poprzedniego roku.

Jak podkreśla teraz prezes NBP prof. Adam Glapiński, dzięki tym działaniom udało się uniknąć najczarniejszego scenariusza, co więcej na tle innych unijnych gospodarek, perspektywy naszej wyglądają bardzo dobrze (w 2020 roku jeden z najniższych spadków PKB wśród krajów UE, tylko -2,7%, a w 2021 rok najprawdopodobniej osiągniemy wzrost bliski 5% PKB).

Według szacunków NBP działania banku centralnego spowodowały, że sumarycznie PKB naszego kraju w latach 2020-2021 będzie wyższy przynajmniej o 1,4 punktu procentowego, niż wtedy gdyby takie działania nie zostały podjęte.

4. Prezes Glapiński przekazał także pomyślne informacje dotyczące wzrostu gospodarczego, stwierdził, że NBP przewiduje ponad 5% wzrost PKB w Polsce przez 3 lata z rzędu, a więc w latach 2021-2023.

Jak podkreślił prof. Glapiński w wywiadzie gdy spełnią się prognozy banku centralnego „to byłby zupełnie nadzwyczajny okres dla polskiej gospodarki, w ostatnich latach nigdy takiego okresu nie przeżyliśmy”.

Prezes NBP wskazał także, że taka dynamika PKB w Polsce pozwoliłaby nadrabiać dystans do najbardziej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej, a także powodować bardziej wyraźnie niż do tej pory poprawę poziomu życia naszych obywateli.

5. Prezes Glapiński przekazał także uspakajające informacje dotyczące kształtowania się inflacji, w tym roku średnia inflacja ukształtuje się powyżej celu inflacyjnego NBP tj. 2,5% plus/minus 1 pkt proc.

Natomiast w następnych latach wg. projekcji banku, inflacja będzie się już kształtować w granicach tego celu, ponieważ wygasną albo osłabną czynniki podażowe albo regulacyjne, które spowodowały jej przejściowe podwyższenie.

W tej sytuacji jak zapowiada prezes Glapiński nie będzie podwyżek stóp procentowych, ponieważ ciągle jeszcze mamy negatywne oddziaływanie skutków pandemii na gospodarkę i dopóki ono nie ustanie, NBP będzie prowadził działania na rzecz wspierania polskiej gospodarki.