Wyjątkowa arogancja posłanki PSL-u w debacie o tzw.13- stej emeryturze

1. Wczoraj w Sejmie odbyła się debata nad rządowym projektem ustawy o tzw. 13-stej emeryturze, w której głos zabrali: premier Mateusz Morawiecki, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, a także przedstawiciele wszystkich klubów i kół poselskich.             

Niestety wystąpienia posłów „totalnej opozycji” ograniczyły się do, krytyki projektu, a stwierdzenia uwłaczające wszystkim tym, którzy 13-ste świadczenie otrzymają, takie jak „jałmużna”, zasiłek z pomocy społecznej , kupowanie głosów w kampanii wyborczej, czy korupcja polityczna, padały bardzo często.

 

Jednak wyjątkową arogancją w tej debacie wykazała się poseł Urszula Pasławska, reprezentująca PSL, która rzuciła w stronę premiera Morawieckiego i minister Rafalskiej- „przez 4 lata nic nie zrobiliście dla emerytów” i później pytała z przekąsem „czy nie jest wam wstyd?”.

 

2. Wystąpienie przedstawicielki PSL w tej debacie, to jednak wyjątkowa arogancja, bo to reprezentantka partii, której minister Władysław Kosiniak-Kamysz przygotował i reprezentował w Sejmie projekt ustawy po podwyższeniu wieku emerytalnego dla kobiet o 7 lat, dla mężczyzn o 2 lata, a w rolnictwie aż o 12 lata dla kobiet i o 7 lat dla mężczyzn.

Wtedy w Sejmie mówił, że znaczące podwyższenie wieku emerytalnego jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ zagwarantuje wyższe świadczenia emerytalne w przyszłości, w sytuacji kiedy w uzasadnieniu projektu pisał, że w odniesieniu do rolników dłuższy okres pracy będzie skutkował wyższym świadczeniem o 3 zł (słownie trzy złote) za każdy rok dodatkowej pracy.

Koalicyjny minister Paweł Graś w podsłuchanej rozmowie w restauracji „Sowa i przyjaciele” z obecnie już nieżyjącym biznesmenem Janem Kulczykiem, określił przeprowadzenie przez Kosiniaka-Kamysza ustawy o podwyższeniu wieku emerytalnego, a także zabranie z OFE ponad 150 mld zł, „dwoma najgorszymi historiami w wolnej Polsce”.

 

3. Minister Rafalska odpowiadając na to wystąpienie przypomniała, że w ciągu niecałych 4 lat, rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził aż 7 nowych rozwiązań dotyczących środowiska emeryckiego.

 

Najważniejszą decyzją było obniżenie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn), co kosztuje rocznie dodatkowo około 10 mld zł, obecnie rząd wprowadza wspomnianą 13-stą emeryturę.

 

Wprowadził także podwyższenie kwoty wolnej pod podatku z 3 do 8 tysięcy dla osób o najniższym poziomie dochodów (w tym także emerytów), podwyższył najpierw do 1 tys. zł, a od marca tego roku do 1,1 tys. zł najniższe świadczenie emerytalne i rentowe, wprowadził kwotowo-procentowy sposób waloryzacji świadczeń na ten rok (o 70 zł dal świadczeń do 2 tys. zł i o blisko 3% emerytur powyżej tej kwoty).

 

Weszło już w życie tzw. świadczenie mama - 4 plus dla matek, które urodziły i wychowały przynajmniej 4 dzieci (obejmie ponad 100 tysięcy takich matek, które do tej pory nie miały żadnego świadczenia emerytalnego albo miały świadczenia niepełne).

Rząd realizuje także od 3 lat program leki-75 plus przyznający nieodpłatnie leki osobom powyżej 75 roku życia (w 2018 roku ten program kosztował 0,7 mld zł, w jego ramach wydano seniorom 60 mln opakowań nieodpłatnych leków).

 

4. W tej sytuacji stwierdzenia przedstawicielki PSL-u, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przez blisko 4 lata nie zrobił nic dla emerytów i czy nie jest wam wstyd, to wręcz Himalaje hipokryzji.

 

Mówi to bowiem przedstawicielka formacji, która przez 8 lat miała swojego ministra pracy i polityki społecznej i tenże minister rekomendował znaczące podwyższenie wieku emerytalnego, a także firmował zabranie z systemu OFE ponad 150 mld zł, którzy ubezpieczeni w tym systemie, uważali za część swoich oszczędności.

Przedstawicielka PSL-u pokazała we wczorajszej sejmowej debacie, że nie ma żadnych granic, których ta partia nie przekroczy, próbując ratować się przed jak się wydaje nieuchronną, nieobecnością w przyszłym Sejmie.