Polski Ład dla polskiej wsi- propozycje godnościowe i materialne

  1. Wczoraj w gminie Przysucha w województwie mazowieckim odbyła się kolejna konwencja Prawa i Sprawiedliwości tym razem poświęcona propozycjom zawartym w Polskim Ładzie, a skierowanym do polskiej wsi i rolników.

Propozycje te przedstawiali prezes Prawa i Sprawiedliwości a jednocześnie wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Grzegorz Puda, a o możliwościach ich realizacji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), finansowanej środkami z budżetu UE, mówił komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Komisarz podkreślił, że wszystkie przestawione propozycje mieszczą się w zreformowanej WPR, która będzie realizowana od 1 stycznia 2023 roku, co więcej zapowiedź dodatkowego wsparcia finansowego skierowanego do małych i średnich gospodarstw przez polski rząd jest posunięciem zasługującym na szczególne poparcie.

 

  1. Prezes Jarosław Kaczyński mówił o elementach godnościowych Polskiego Ładu dla polskiej wsi, mówił wręcz o dumie, że Prawo i Sprawiedliwość może reprezentować polską wieś o czym świadczą wyniki kolejnych wyborów parlamentarnych i prezydenckich.

Podkreślał znaczenie polskiego rolnictwa dla zapewnienia Polakom bezpieczeństwa żywnościowego, co było szczególnie widoczne w pierwszych tygodniach pandemii Covid19, kiedy mimo rozerwania się wielu łańcuchów dostaw i zablokowaniu importu, braków żywności w polskich sklepach nie odnotowano (znacznie gorzej było pod tym względem w wielu krajach Europy Zachodniej).

Przypomniał także, że od momentu przejęcia władzy naszym kraju realizujemy strategię „jednej Polski”, Polski równych szans niezależnie od miejsca urodzenia i zamieszkania, a to oznacza konieczność ciągłego zmniejszania różnic rozwojowych pomiędzy miastem i wsią.

 

  1. Padły także propozycje o charakterze finansowym, a więc wyrównania dopłat bezpośrednich co najmniej do średniej unijnych, a dla tych mniejszych do 20 hektarów, będą one nawet wyższe od średniej unijnej, a w sytuacji kiedy będą one prowadzić mniej intensywną produkcję zwierzęcą mogą przekraczać 300 euro na hektar.

Tutaj należy się wyjaśnienie, że jest to możliwe dopiero teraz, ponieważ to w negocjacjach 2020 roku dotyczących wieloletniej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, Prawo i Sprawiedliwość wynegocjowało najwyższe w historii środki na ten cel w wysokości aż 34,5 mld euro czyli około 150 mld zł po obecnym kursie euro.

Ważną deklaracją o charakterze finansowym była także poprawa bezpieczeństwa produkcji rolniczej: z jednej strony 3-krotnie większe niż do tej pory finansowanie ubezpieczeń rolniczych zawieranych przez samych zainteresowanych (w przyszłorocznym budżecie jest zawarta kwota 1,4 mld zł na dopłaty do składek ubezpieczeniowych), z drugiej uruchomienie Funduszu Odszkodowawczego jako rezerwy budżetowej (3 mld zł w przyszłym roku), służącego do finansowania w sposób uproszczony drobniejszych szkód rolniczych wywołanych klęskami żywiołowymi.

Wreszcie trzecie ważne rozwiązanie to przejście na emeryturę rolniczą, nie będzie już związane z koniecznością pozbycia się przez rolnika swojego gospodarstwa tak jak to było do tej pory (rolnik będzie mógł je przekazać następcom, sprzedać albo dalej na nim gospodarować).

Uzupełniające propozycje finansowe to do 15 tys. zł na budowanie niedużych zbiorników retencyjnych sposobem gospodarczym przez samych rolników, czy też wsparcie odbudowy pogłowia trzody chlewnej po przejściu fali ASF (walka z tą chorobą poprzez eliminację dzików ulegnie znacznemu przyśpieszeniu po głębokich zmianach w prawie łowieckim).

 

  1. Pojawiły się także propozycje ułatwiające sprzedaż produktów wytworzonych w gospodarstwie między innymi powiększenie wartości sprzedaży detalicznej bez podatku do kwoty 100 tys. zł rocznie oraz umożliwienie tej sprzedaży bez opłat w centrach miast i miasteczek przez samorządy (jeden dzień weekendowy w każdym w tygodniu).

Aby rolnicy mogli się zając przetwarzaniem swojej produkcji (roślinnej i zwierzęcej) w polskim Krajowym Planie Odbudowy zapisano kwotę 1,2 mld euro (czyli prawie 5 mld zł) na najbliższe 5 lat na tworzenie małych zakładów przetwórczych żywności w oparciu o własną bazę produkcyjną.

To ogromny zastrzyk finansowy dla rolników na odtworzenie drobnego przetwórstwa żywności z własnych surowców, co znacząco poprawiłoby ich sytuację dochodową w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na tego rodzaju produkty.

 

  1. Ogromne dodatkowe wsparcie uzyskają także gminy wiejskie i miejsko- wiejskie na budowę infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, dróg ale także infrastruktury społecznej: szkoły, ośrodki zdrowia, instytucje kultury, obiekty sportowe.

Już w ciągu ostatnich 3 lat na drogi do takich gmin rząd przekazał aż 9 mld zł, aż 6,5 mld zł przekazano na remonty szkół, ośrodków zdrowia, placówek kultury, sfinansowano także przywrócenie aż 4 tys. linii autobusowych.

To wsparcie będzie kontynuowane także przez program, którym kieruje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który w tych dniach ogłosi rozstrzygniecie pierwszego konkursu na wsparcie inwestycji dla większości samorządów na łączną kwotę około 20 mld zł (tego rodzaju konkursy będzie ogłaszał przez najbliższe kilka lat z podobną kwotą na każdy kwartał roku).