Trzynasta emerytura już na stałe, utrzymana także kwotowo-procentowa waloryzacja

1. Wczoraj w Sejmie premier Mateusz Morawiecki prezentował podczas pierwszego czytania rządowy projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Uchwalona w 2019 roku podobna ustawa dotyczyła jednorazowej wypłaty 13. emerytury, obecny projekt wprowadza to świadczenie już na stałe, co więcej podczas  wystąpienia w Sejmie, premier Morawiecki zapowiedział wypłatę także 14. emerytury w roku 2021.

Jak uzasadniał premier wypłata 13. emerytury na stałe jest zapewnieniem dla tego środowiska udziału w podziale owoców obecnego wzrostu gospodarczego, a także zapłatą za lata wyrzeczeń jakie ponosiło obecne środowisko emeryckie w okresie ostatnich 30 lat transformacji gospodarczej.

2. Drugim ważnym rozwiązaniem, które proponuje rząd jest zmiana sposobu waloryzacji emerytur z obowiązującej do niedawna waloryzacji procentowej, na kwotowo-procentową.

Takie rozwiązanie waloryzacyjne zostało już zastosowane w 2019 roku, wtedy także rząd zdecydował o waloryzacji kwotowo-procentowej, zwiększając najniższe emerytury o 70 zł, a pozostałe powyżej średniego świadczenia zostały zwaloryzowane procentowo.

Tym razem od 1 marca tego roku emerytura minimalna zostanie zwiększona o 100 zł (z 1100 zł do 1200 zł brutto), pozostałe emerytury poniżej średniej zostaną zwaloryzowane kwotowo o 70 zł, natomiast emerytury powyżej średniej zwaloryzowane zostaną procentowo, wskaźnikiem waloryzacji (przewidziany w budżecie państwa na rok 2020 w wysokości 3,24%).

3. Przy tej okazji należy przypomnieć, że w ciągu ostatnich 4 lat, rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził aż 8 nowych korzystnych rozwiązań dotyczących środowiska emeryckiego.

Najważniejszą decyzją było oczywiście obniżenie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn), co kosztuje rocznie dodatkowo około 10 mld zł, a także wprowadzenie stałej wspomnianej wyżej 13 emerytury (a w roku 2021 także 14 emerytury).

Wprowadził także podwyższenie kwoty wolnej pod podatku z 3 do 8 tysięcy dla osób o najniższym poziomie dochodów (co objęło także emerytów pobierających niepełne świadczenia), podwyższył najpierw do 1 tys. zł, a od marca 2019 roku do 1,1 tys. zł najniższe świadczenie emerytalne i rentowe, a od marca 2020 do 1,2 tys. zł, wprowadził także wspomniany wyżej kwotowo-procentowy sposób waloryzacji świadczeń na ten rok (o 70 zł dla świadczeń do 2 tys. zł i o ponad 3% emerytur powyżej tej kwoty).

Od tego roku środowisko emeryckie skorzysta także na obniżce o 1 punkt procentowy stawki podatku PIT, została ona obniżona z 18% na 17% dla wszystkich podatników, a wiec także i emerytów.

Weszło już w życie tzw. świadczenie mama - 4 plus dla matek, które urodziły i wychowały przynajmniej 4 dzieci (obejmie jak się szacuje ponad 100 tysięcy takich matek, które do tej pory nie miały żadnego świadczenia emerytalnego albo miały świadczenia niepełne).

Rząd realizuje także od 3 lat program leki-75 plus przyznający nieodpłatnie leki osobom powyżej 75 roku życia (w 2018 roku ten program kosztował 0,7 mld zł, w jego ramach wydano seniorom 60 mln opakowań nieodpłatnych leków, a w 2019 na ten cel przeznaczono już 0,8 mld zł, w 2020 roku będzie to blisko 1 mld zł).

4. Środowiska emeryckie są także finansowane że środków przeznaczonych na wsparcie dla osób niepełnosprawnych, a pomoc w tym zakresie w ciągu ostatnich 4 lat wzrosła aż o 12 mld zł.

Wszystkie te instrumenty wsparcia i kwoty z nimi związane idące w dziesiątki miliardów złotych rocznie, dobitnie pokazują, że środowiska emeryckie rzeczywiście uczestniczą w ciągu ostatnich 4 lat w korzystaniu z owoców wzrostu gospodarczego.