Po konsultacjach z opozycją jest szansa że „Tarcza antykryzysowa” wejdzie w życie od 1 kwietnia

1. Wczoraj obyło się zwołane przez prezydenta Andrzeja Dudę posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN) w formule telekonferencji podczas którego przedstawiciele klubów parlamentarnych mogli wypowiedzieć się na temat zawartości projektu ustawy nazwanej przez rząd „Tarczą kryzysową”.

Jednocześnie Kancelaria Sejmu nadała numery druków sejmowych projektom ustaw dotyczącym walki ze skutkami koronawirusa przygotowanym przez opozycję, w tym projektowi ustawy przegłosowanej przez większość opozycyjną w Senacie, co oznacza, że wszystkie one będą rozpatrywane łącznie z przedłożeniem rządowym.

Po posiedzeniu na krótkim briefingu prasowym prezydent Andrzej Duda poinformował, że jest duża szansa, że przedłożenie rządowe zostanie przyjęte już w najbliższy piątek, a na początku następnego tygodnia przez Senat, co stwarza ogromną szansę, że „Tarcza antykryzyzysowa” wjedzie w życie od 1 kwietnia.

2. Przypomnijmy, że pakiet ustawowy nazwany „Tarczą antykryzysową”, składa się z 5 części: na bezpieczeństwo pracowników ma być przeznaczone około 30 mld zł i są to głównie środki z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na finansowanie przedsiębiorstw ok 74 mld zł (i są to głównie gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego na pożyczki i kredyty z systemu banków komercyjnych), na ochronę zdrowia dodatkowe 7,4 mld zł na zakupy sprzętu medycznego i wyposażenia szpitali, na wzmocnienie systemu finansowego ok. 70 mld zł, wreszcie na program inwestycji publicznych pond 30 mld zł.

W odniesieniu do pracowników instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw, które poniosły straty w związku z epidemią koronawirusa to między innymi współfinansowanie przez 3 miesiące płac pracowników etatowych w wysokości 40% (do wysokości średniej krajowej), albo w przypadku samozatrudnienia, umów zleceń i umów o dzieło przez 2 miesiące wypłata wynagrodzenia w wysokości 80% najniżej płacy czyli ok. 2 tys. zł miesięcznie.

Współfinansowaniu wynagrodzeń będzie towarzyszyła możliwość odroczenia o 3 miesiące składek na ZUS i innych obciążeń, możliwość rozkładania później spłaty tych obciążeń na raty, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nawet ich umorzenie.

Dla firm małych do 9 osób zatrudnionych, będzie możliwość uzyskania pożyczki w wysokości 5 tysięcy zł, która będzie umarzana w sytuacji kiedy taki przedsiębiorca nie zwolni zatrudnionych pracowników przez najbliższe 6 miesięcy.

3. Prezydent Andrzej Duda po wielogodzinnych konsultacjach z premierem Morawieckim, prezes ZUS – Gertrudą Uścińską i prezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Beatą Daszyńską-Muzyczką, zaproponował bardzo istotną modyfikację programu antykryzysowego.

Chodzi o uzupełnienie dotychczas proponowanych rozwiązań o zwolnienie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także mikroprzedsiębiorców (a więc zatrudniających do 9 pracowników) ze składki ZUS na 3 miesiące.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej będzie to dotyczyło osób, których obroty w marcu tego roku spadną o co najmniej 50% w stosunku do lutego 2020, w przypadku mikroprzedsiębiorców to zwolnienie nie jest niczym uwarunkowane.

To zwolnienie jest powszechne i będzie dotyczyć między innymi około 2 mln osób zatrudnionych w mikrofirmach. Łącznie oznacza to obniżenie wpływów ZUS o około 13 mld zł miesięcznie, sumarycznie więc ta utrata wpływów przez ZUS sięgnie blisko 40 mld zł.

To bardzo mocne posunięcie prezydenta Andrzeja Dudy, który wsłuchał się w głosy osób samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców i przekonał do tego rozwiązania premiera Morawieckiego mimo tego, że będzie wymagało to wyraźnego zwiększenia dotacji budżetowej do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Po dzisiejszych obradach RBN dodano do niego także wsparcie dla rolników, którzy będą mogli skorzystać z podobnych instrumentów jak przedsiębiorcy, w tym także zwolnienie ze składki KRUS za II kwartał tego roku.

Miejmy nadzieję, że także w Parlamencie zwycięży optyka intensywnej pracy nad przedłożeniem rządowym i dążenie do jak najszybszego wejścia tych przepisów w życie.