W II kwartale spadek PKB w Niemczech o 11,7%, we Francji aż o 19%

1. Pod koniec lipca pojawiły się pierwsze makroekonomiczne dane dotyczące sytuacji gospodarczej w II kwartale w największych gospodarkach Unii Europejskiej, w Niemczech i we Francji.

W sierpniu opublikują je urzędy statystyczne wszystkich krajów UE, a pod koniec tego miesiąca zbiorcze dane dotyczące całej UE i krajów strefy opublikuje Eurostat ale już pierwsze informacje stwierdzają głęboką recesję w największych gospodarkach.

Jako pierwszy opublikował te dane niemiecki urząd statystyczny, wynika z nich, że PKB tego kraju w II kwartale spadło w ujęciu kw/kw o 10,1%, a w ujęciu r/r aż o 11,7%, co oznacza silną recesję.

Jako drugi dane dotyczące PKB w II kwartale zaprezentował francuski urząd statystyczny (INSEE), wynika z nich że PKB zmalało w ujęciu kw./kw. o 13,8%, a w ujęciu r/r aż o 19%, co oznacza najgłębszą recesję we Francji w jej powojennej historii.

2. Jeszcze gorszych wyników należy spodziewać się w kolejnych dużych gospodarkach unijnych: włoskiej i hiszpańskiej, tam PKB w II kwartale w ujęciu r/r zapewne spadnie o więcej niż 20%.

W ogóle w najtrudniejszej sytuacji gospodarczej znajdują się gospodarki krajów Południa UE, w których duży udział w tworzeniu PKB ma szeroko rozumiana turystyka, która najbardziej ucierpiała w wyniku pandemii koronawirusa.

Wprawdzie urzędy statystyczne tych krajów przewidują wyraźny wzrost PKB w porównaniu z II kwartałem już w kwartałach III i IV ale cały rok 2020 we wszystkich krajach UE zakończy się spadkiem PKB.

3. Przypomnijmy, że na początku lipca Komisja Europejska zaprezentowała tzw. letnią prognozę dotyczącą wzrostu gospodarczego w 27 krajach członkowskich i była ona wyraźnie gorsza od tej przedstawionej wiosną.

Według niej wszystkie unijne kraje doświadczą spadku PKB (recesji) spowodowanej pandemią koronawirusa, spadek PKB w całej UE wyniesie 8,3%, w strefie euro będzie jeszcze głębszy i wyniesie 8,7%, ale są kraje gdzie spadek PKB, przekroczy 10%.

Najgłębszy spadek PKB dotknie Włochy (11,2%), Hiszpanię (10,9%), Chorwację (10,8%), Francję (10,6%), Portugalię (9,8%), Grecję (9%), Słowację (9%), dużego spadku PKB doświadczy także gospodarka Niemiec (6,3%).

4. Na tym tle bardzo dobrze wypada polska gospodarka, wprawdzie nas także dotknie recesja, ale będzie ona płytka, spadek PKB wyniesie tylko 4,6% i będzie najniższy w całej Unii Europejskiej.

To jest rezultat rozsądnego zamykania przez rząd różnych dziedzin naszej gospodarki (podjęcie decyzji o zamknięciu na wczesnym etapie rozwoju pandemii koronawirusa i stosunkowo szybkie ich odmrażanie), oraz zastosowanie szerokiego zestawu instrumentów fiskalnych i monetarnych dla wspierania gospodarki.

Przygotowanie i szybkie wprowadzenie w życie aż 4 kolejnych tarcz antykryzysowych, a także potężnej tarczy finansowej o wartości 100 mld zł, spowodowało, że w ciągu 3 najtrudniejszych miesięcy pandemii bezrobocie wzrosło zaledwie o 100 tys. osób, a na koniec maja ubyło zaledwie 4,4 tysiąca płatników składek ZUS w porównaniu do lutego tego roku czyli ostatniego miesiąca przed kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa.

5. Wydaje się, że te alarmistyczne dane gospodarcze spowodują, że bardzo szybko nastąpi porozumienie pomiędzy trzema instytucjami europejskimi (Komisją, Radą i Parlamentem Europejskim) w sprawie ostatecznego kształtu wieloletniego unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy.

Wprawdzie w ramach Rady udało się wynegocjować kompromis pomiędzy szefami rządów oraz głowami państw 27 krajów członkowskich ale Parlament Europejski w rezolucji to porozumienie zakwestionował.

Wprawdzie ta rezolucja ma przede wszystkim charakter polityczny ale aby budżet i Fundusz Odbudowy zaczęły funkcjonować, musi nastąpić porozumienie pomiędzy Radą i Parlamentem.