Izba Reprezentantów Kongresu USA poparła inicjatywę Trójmorza

1. Jak poinformował szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, minister Krzysztof Szczerski, komisja spraw zagranicznych Izby Reprezentantów przyjęła rezolucję przygotowaną przez przedstawicieli zarówno Demokratów jak i Republikanów o poparciu dla inicjatywy Tójmorza.

To ponadpartyjne poparcie w Konkresie ma niesłychanie ważne znaczenie, ponieważ jest dowodem na to, że niezależnie od rozstrzygnięć wyborczych w USA, inicjatywa Trójmorza będzie wspierana przez to mocarstwo.

W jednym z pierwszych posiedzeń tego gremium w Warszawie, wziął udział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który przebywał w naszym kraju na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy.

2. Przypomnijmy, że idea Trójmorza, to inicjatywa gospodarczo - społeczna 12 państw Europy, członków Unii Europejskiej, położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego w skład której ostatecznie weszły: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Rumunia i Bułgaria.

Te 12 krajów członków UE, to terytorium 1210 tysięcy km2 (27% powierzchni całej UE), zamieszkałe przez 112 mln ludności (22% populacji całej UE), z PKB w wysokości 1,6 bln euro (10% PKB UE).

Pierwszy szczyt tej grupy odbył się w Dubrowniku (Chorwacja) w sierpniu 2016 roku, a jego inicjatorami byli prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarowic i prezydent Polski Andrzej Duda.

Właśnie w Dubrowniku przyjęto deklarację, w której wskazano cele współpracy w dziedzinie energetyki gazowej, transportu (Via Carpatia), komunikacji cyfrowej oraz gospodarki i wyrażono przekonanie, że Europa Środkowa i Wschodnia staną się bardziej bezpieczne i bardziej konkurencyjne oraz przyczynią się tym samym do wzmocnienia Unii Europejskiej, jako całości.

3. Przy tej okazji należy zwrócić uwagę, że w negocjacjach budżetowych w Brukseli dotyczących Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027 państwa tworzące Trójmorze uzyskały 376 mld euro czyli 36% wszystkich środków przewidzianych dla UE-27.

Ponieważ środki z budżetu UE wymagają tzw. wkładów własnych sięgających często aż 50% kosztów przedsięwzięć inwestycyjnych, można zakładać, że państwa Trójmorza przez najbliższe 7 lat wydadzą około 800 mld euro na różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze rozwojowym.

Zapewne większość z nich zostanie przeznaczona na infrastrukturę drogową, kolejową, morską, energetyczną, także do gospodarki cyfrowej i trzeba przy tej okazji wyrazić nadzieję, że inwestycje te zostaną skoordynowane w ramach Trójmorza.

Wreszcie więc za pieniądze pochodzące z budżetu UE, będzie budowana infrastruktura nie tylko z Zachodu na Wschód jak było do tej pory ale także z Północy na Południe, na co oczekują wszystkie kraje położone wzdłuż tej osi.

4. Przypomnijmy także, że na początku września podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Beata Daszyńska- Muzyczka poinformowała, że już w następnym tygodniu podpisane zostaną akty notarialne z nowymi udziałowcami Funduszu Trójmorza, to jest Łotwą i Estonią, a z kolejnymi 5. krajami trwają rozmowy uzgodnieniowe.

Fundusz powstał w poprzednim roku, a akt założycielski podpisały w Luksemburgu dwa kraje: w imieniu Polski wspomniany wyżej BGK, a w imieniu Rumunii Exim Bank.

Udziałowcami Funduszu w najbliższym czasie mają zostać Europejski bank Inwestycyjny (EBI), Bank Światowy, amerykańska instytucja rozwoju International Development Finance Corporation (IDFC), a także inwestorzy prywatni.

Amerykanie na razie zaproponowali swój udział w Funduszu kwotą 1 mld USD ale jeżeli tę inicjatywę będzie wspierał także amerykański Kongres to należy się spodziewać, że w następnym budżecie USA, mogą pojawić się większe kwoty na ten cel.