10 mld zł wsparcia dla firm dotkniętych 2 falą pandemii koronawirusa

  1. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki wsparcie w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej 2.0 skierowanej do firm i ich pracowników, które zostały objęte ograniczeniami sanitarnymi w związku z 2 falą pandemii koronawirusa, wyniesie nie mniej niż 10 mld zł.

Wspomniane ograniczenia sanitarne dotyczą handlu, gastronomii, hotelarstwa, a także działalności kulturalnej i według zapowiedzi premiera mają one obowiązywać od najbliższej soboty do 29 listopada, z możliwością ich przedłużenia.

W tej sytuacji Tarcza Antykryzysowa 2.0 jest skonstruowana podobnie jak ta przygotowana wiosną tego roku ale jest ona skierowana przede wszystkim to tych branż które objęły nowe restrykcje sanitarne, choć są także propozycje zaadresowane do przedsiębiorców z innych branż, które dotknie gwałtowny spadek przychodów spowodowany pandemią.

  1. Przypomnijmy, że w ramach Tarczy 2.0 jest zapowiedzianych 10 obszarów działań i będą je obsługiwały dotychczasowe instytucje zaangażowane we wsparcie przedsiębiorców i pracowników od wiosny tego roku.

Dla branż objętych nowymi restrykcjami przygotowano: dofinansowanie kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw, umorzenie subwencji udzielonej do tej pory przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), przedłużenie postojowego, zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie do zmiany działalności albo tylko zmiany jej zakresu.

Z kolei dla wszystkich branż przygotowano: wydłużenie programu Tarczy Finansowej zarówno dla MŚP jak i dużych firm, pożyczki długoterminowe z gwarancją, dofinansowanie zatrudnienia, dofinansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw, a także dofinansowanie leasingu dla branży transportowej.

  1. Dla przedsiębiorstw objętych nowymi restrykcjami sanitarnymi przygotowano między innymi dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP, będzie ono realizowane przez PFR i będzie dotyczyło przedsiębiorstw których przychody spadły przynajmniej o 30% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, a jego wysokość może sięgnąć 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych firmy.

Do tej kategorii firm jest skierowana także możliwość umorzenia subwencji finansowej udzielonej do tej pory przez PFR pod warunkiem, skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 do marca 2021 roku o co najmniej 30%.

Firm objętych nowymi restrykcjami sanitarnymi będzie dotyczyło także przedłużenie tzw. postojowego, zwolnienie ze składek ZUS, a także dofinansowanie zmiany zakresu dotychczasowej działalności gospodarczej na co można otrzymać wsparcie do wysokości 8-krotności średniego wynagrodzenia w gospodarce.

  1. Z kolei dla przedsiębiorstw ze wszystkich branż rząd proponuje wydłużenie programu Tarczy Finansowej, przedsiębiorstwa które do tej pory z niej skorzystały będą mogły wydłużyć okres liczenia strat z obecnie obowiązującego od marca do sierpnia 2020 na trwający rok od marca 2020 do marca 2021.

Jednocześnie PFR chce przyśpieszyć wsparcie dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej, które rozpoczęło się we wrześniu tego roku i na co Fundusz przygotował kwotę aż 25 mld zł.

Do wszystkich branż skierowana jest także kontynuacja gwarancji deminimis dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także gwarancje płynnościowe dla dużych firm nawet na okres 6 lat (na to ostatnie rozwiązanie wymagana jest zgoda Komisji Europejskiej).

Kontynuowane będą także dopłaty do miejsc pracy realizowane do tej pory przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci obniżonego wymiaru czasu pracy i tzw. postojowego.

Wreszcie Agencja Rozwoju Przemysłu może dofinansować koszty ewentualnej restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także dofinansować koszty leasingu ale ta ostatnia forma wsparcia dotyczy tylko branży transportowej.

Jak podkreślił premier Morawiecki, środki na wsparcie przedsiębiorców i pracowników w ramach Tarczy 2.0 są już pozyskane z emisji obligacji, które wyemitowały dwie instytucje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR).